Dansk Erhverv byder regeringens elektrificeringsstrategi velkommen. Grøn strøm er fremtiden for transport, opvarmning og ikke mindst i erhvervslivet. Derfor er der behov for massiv udbygning med vedvarende energi og klare incitamenter til elektrificering hos erhvervslivet og i boligopvarmningen i form af en grøn skattereform.

Foto ABW

Regeringen har præsenteret sit udspil til en elektrificeringsstrategi. Elektrificering er hjørnestenen i omstillingen til klimaneutralitet af næsten alle sektorer, for elektrificering giver mulighed for at omsætte enorme mængder grøn energi fra land-, havvind og solceller til elbiler og tung transport, varmepumper i fjernvarmenettet og individuelle husstande, ligesom der er stort potentiale for at sætte grøn strøm til erhvervslivet. Ifølge regeringen kan hele 60 pct. af Danmarks CO2-udledninger elektrificeres, og efterspørgslen efter grøn strøm står over for en fordobling eller tredobling.

Behov for massiv udbygning af vedvarende energi
Dansk Erhverv er helt enig med regeringen i, at Danmark skal drives af grøn strøm. Udspillet kommer med nogle gode pejlemærker for elektrificeringen med udbredelse af varmepumper, elbiler, udbygning af infrastruktur og PtX. Men mens strategien anerkender behovet for fortsat udbygning af vedvarende energi, bør elektrificeringsstrategien følges op af en strategi for, hvordan vi får nok grøn strøm i kontakterne.

”Hvis vi skal nå målene i Klimaloven og Paris-aftalen, så skal vi ud med kul, olie og gas og over på grøn strøm. Derfor er der behov for en meget mere ambitiøs udbygning med vind og sol. Ellers risikerer vi, at der ikke er grøn strøm nok til at møde efterspørgslen i et elektrificeret samfund, og at Danmark bliver nødt til at importere sort strøm fra polsk kulkraft eller russisk gas,” siger Dansk Erhvervs klima- og energichef Ulrich Bang.

Den åbne dør for markedsbaserede støttefri havvindmølleprojekter er med usikkerheden om Omø Syd-projektet blevet lukket. Statsligt udbudte havvindmølleparker rammes af forsinkelser, senest ved Hesselø. Og der er uklarhed om rammerne for tilslutning af landbaserede vindmøller og solcelleparker. Alt sammen noget, som forsinker udbygningen af vedvarende energi.

”I dag kan landvind, solceller og havvindmølleparker etableres uden støtte og på markedsvilkår. Det burde vi fejre. Men i stedet lukkes døren for billig grøn energi af usikre og kafkaske planlægningsprocesser og af tilladelser, der efterfølgende trækkes tilbage. Der er behov for klimapolitisk handling, hvis vi skal nå klimamålene,” siger Ulrich Bang.

Elektrificeringen skal være markedsdrevet
Elektrificeringen af erhvervslivet og boligopvarmningen er i dag præget af puljer, lange godkendelsesprocesser og en uigennemskuelig regeljungle, som risikerer at stå i vejen for, at vi når energiaftalens mål om 100% grøn strøm i 2030 og klimalovens mål om klimaneutralitet i 2050. Mens Bygningspuljen flere gange har været så overtegnet, at den reelt bremser udrulningen af varmepumper, bliver Puljen til Erhvervstilskud til energieffektiviseringer næsten ikke søgt, fordi den er for bureaukratisk tung.

Puljer er et vigtigt værktøj, når det kommer til udvikling af nye teknologier og demonstration af løsninger, som endnu ikke er markedsmodne. Men for at få en gennemgribende elektrificering, er en markedsdrevet tilgang langt mere effektiv, for derved får alle virksomheder og borgere et økonomisk incitament til at elektrificere.

”Fra Dansk Erhvervs side foreslår vi, at regeringen supplerer elektrificeringsstrategien med en strategi for udbygning af vedvarende energi, en afbureaukratisering af pulje- og regeljunglen og en ambitiøs grøn skattereform. Det vil give mest klima, konkurrenceevne og kolde eksportkontanter for pengene,” siger Ulrich Bang.

  • Med elektrificeringsstrategien udstikker regeringen for første gang en klar retning for, hvordan Danmark skal elektrificeres frem mod 2030.
  • Strategien viser, at der på sigt er et teoretisk potentiale for, at 60 procent af vores CO2-udledninger kan elektrificeres. Det svarer til en reduktion på 28 mio. ton CO2.
  • Strategien indeholder otte konkrete pejlemærker, som regeringen mener er afgørende i overgangsfasen fra et fossildrevet til et eldrevet samfund.
  • Bl.a. er det vigtigt for regeringen at holde fokus på grønne, danske arbejdspladser, sikre en fortsat høj forsyningssikkerhed til danskerne, fortsætte udbygningen af vedvarende energi og at den grønne omstilling er omkostningseffektiv og i social balance.
  • Strategien indeholder desuden tre konkrete scenarier for, hvordan elektrificeringen kan udrulles i transportsektoren, industrien og vores husholdninger.
  • I transportsektoren er der stort potentiale for eldrevne personbiler, mens det i husholdningerne gælder om at få udskiftet de tusindvis af olie- og gasfyr til en klimavenlig varmepumpe.

Kilde: Klimaministeriet. 

Læs pressemeddelesen her.