Der er fortsat god trivsel og motivation blandt medarbejderne i Københavns Kommune, viser ny trivselsundersøgelse. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

2020 blev et uforudsigeligt år med afstand, hjemsendelser, arbejdsomlægning og teamsmøder. Men selvom coronasituationen har ændret måderne, vi arbejder på, så er der fortsat høj trivsel og motivation blandt Københavns Kommunes godt 38.000 adspurgte medarbejdere. Det viser en ny, fælles trivselsundersøgelse.

Scoren for den generelle trivsel og motivation er 5,7 på en skala fra 1-7, hvor 7 er den mest positive vurdering. Dermed er trivslen steget lidt siden 2019, hvor trivsels-scoren var 5,6.

Tillidsfuldt samarbejde og meningsfulde opgaver
I forhold til kommunens trivselsundersøgelse fra 2019 fastholdes den gode trivsel med en lille fremgang på alle undersøgelsens temaer. Særligt scoren på tre spørgsmål er værd at fremhæve:

 • Medarbejderne oplever fortsat meningsfulde arbejdsopgaver og en høj grad af tilfredshed med kvaliteten af det arbejde, de udfører. Her ligger scoren på 5,8, hvilket er en svag stigning på 0,1.
 • Medarbejderne oplever også, at der i høj grad er et tillidsfuldt samarbejde med kollegerne. Her ligger scoren på 5,9. Resultatet hører til temaet ‘arbejdsfællesskaber’, som er nyt i årets undersøgelse.
 • Endelig har medarbejderne en høj tillid til ledelsen – her er scoren 5,8, hvilket er en stigning på 0,2 i forhold til undersøgelsen fra 2019.

Herudover er de tre temaer ‘indflydelse på forandringer’, ‘fysisk arbejdsmiljø’ og ‘sundhedsfremme’ steget svagt, men tilfredsheden ligger her lidt lavere sammenlignet med de andre temaer.

”Jeg er rigtig glad for, at vores medarbejdere overordnet trives. Især efter et år, der på mange måder har været uforudsigeligt. Vi har skullet lære at arbejde på helt nye måder og for manges vedkommende endda i uvante rammer. Derfor er det dejligt at se, at medarbejderne stadig er motiverede. På de enkelte arbejdspladser skal vi nu lokalt følge op og dykke ned i, hvad der fungerer godt, hvad der fungerer mindre godt, og hvor der er behov for at sætte ind for at højne trivslen,” siger adm. direktør i Økonomiforvaltningen, Søren Hartmann Hede.

Lars Sørensen, formand for Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation, der er en sammenslutning af de faglige organisationer, ser også positivt på undersøgelsens resultater.

“Det er vigtigt at få taget temperaturen på trivslen netop nu, hvor vi har haft et meget anderledes arbejdsår, og derfor er det godt at se, at der stadig er god trivsel. Jeg hæfter mig især ved, at ‘arbejdsfællesskaber’, det nye tema i undersøgelsen, der blandt andet måler på tilliden og samarbejdet mellem kollegaer, scorer højt, fordi 2020 har udfordret de måder, vi er vant til at arbejde sammen på,” siger Lars Sørensen.

Fysisk vold og krænkende adfærd
Trivselsundersøgelsen spørger også ind til medarbejdernes oplevelser med bl.a. vold og krænkende adfærd. Her viser resultaterne, at lidt færre medarbejdere oplever vold, trusler om vold og seksuel krænkende adfærd sammenlignet med undersøgelsen i 2019. Men der er stadig udfordringer bl.a. med fysisk vold på børne-, social- og sundhedsområdet. Andelen af medarbejdere der angiver, at de har været udsat for fysisk vold fra borgere, er cirka 12 procent. Det er et fald på to procentpoint fra 2019.

“Vi accepterer ikke fysisk vold og krænkende adfærd i Københavns Kommune. Derfor arbejder vi målrettet med at forebygge og håndtere krænkende adfærd på kommunens arbejdspladser, så alle kan gå trygt på arbejde,” siger adm. direktør i Økonomiforvaltningen, Søren Hartmann Hede.

Undersøgelsen viser også, at andelen af medarbejdere, der har været udsat for seksuel krænkende adfærd, er faldet fra tre procent i 2019 til to procent i 2021. Der er de senere år iværksat tiltag for at forebygge og håndtere seksuel krænkende adfærd. Blandt andet blev kommunens politik om krænkende adfærd opdateret i efteråret 2020 og udsendt til alle kommunens medarbejdere. Samtidig besluttede Borgerrepræsentationen at oprette en separat enhed, hvor alle ansatte anonymt kan henvende sig, hvis de har oplevet seksuel chikane eller sexisme.

Der vil blive fulgt op på trivselsundersøgelsens resultater lokalt på de enkelte arbejdspladser. Trivselsundersøgelsen gennemføres hvert andet år i samarbejde med Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation. Den næste trivselsundersøgelse bliver gennemført i 2023.

Fakta

 • Trivselsundersøgelsen blev i år gennemført i perioden 24. februar–16. marts 2021.
 • Besvarelsesprocenten er 85%.
 • Medarbejderne har vurderet en række udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er den mest positive vurdering. Undersøgelsen består af ti overordnede temaer:
  • Trivsel og motivation (samlet vurdering er 5,7)
  • Indhold i arbejdet (samlet vurdering er 5,8)
  • Arbejdsfællesskaber (samlet vurdering er 5,6)
  • Indflydelse (samlet vurdering er 5,0)
  • Nærmeste leder (samlet vurdering er 5,7)
  • Ledelsen (samlet vurdering er 5,8)
  • Læring og udvikling (samlet vurdering er 5,5)
  • Håndtering af krav i arbejdet (samlet vurdering er 5,6)
  • Fysisk arbejdsmiljø (samlet vurdering er 4,9)
  • Sundhedsfremme (samlet vurdering er 4,8)