Københavnske spillesteder, der er hårdt ramt af corona-krisens restriktioner, får nu akut hjælp fra Kultur- og Fritidsudvalget. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse

Udgifter til aflyste koncerter og manglende indtægter har for mange københavnske spillesteder ført til økonomiske tab. Derfor kommer Kultur- og Fritidsudvalget nu en række spillesteder til undsætning.

Foto: Jesper Thode Larsen, Dit Vesterbro – Byportalerne.dk

”Ingen tvivl om, at corona-restriktionerne har sendt livescenen i knæ. Et erhverv, der lever af at bringe folk sammen om fælles kulturoplevelser er udfordret. De var de første til at blive lukket ned og ser ind i en lang periode, før de kan åbne på fuld kapacitet igen. Derfor glæder det mig, at et enigt kulturudvalg har besluttet at uddele akut driftsstøtte til de nødlidende spillesteder. Samtidig har vi bedt forvaltningen se på, hvordan vi også kan hjælpe de kommercielle spillesteder,” siger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å) og fortsætter:

”Corona skelner ikke mellem kommercielle og ikke-kommercielle spillesteder. Alle spillesteder er påvirkede af krisen, men kommunen må ikke give driftsstøtte til de privatejede spillesteder. Øremærket støtte til konkrete projekter må vi derimod gerne give, og det bliver nu næste skridt,” siger borgmesteren.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i august i år at oprette en akutpulje på op til to mio. kr. til de mest økonomisk trængte spillesteder som følge af corona-restriktioner.

For at modtage driftsstøtte skal et spillested være enten fonds- eller foreningsejet ifølge kommunalfuldmagtsreglerne.

Ti spillesteder har søgt akutpuljen. Seks spillesteder, som lever op til kriterierne for puljen, har fået den støtte, de har søgt om.

De fire øvrige ansøgere er kommercielle spillesteder og lever dermed ikke op til kriterierne.

Udover 1,935 mio. kr. i akuthjælp til de seks spillesteder har Kultur- og Fritidsudvalget uddelt samlet en mio. kr. til i alt otte kulturaktører, som også er pressede af corona-krisen, herunder Nørrebro-stederne Litteraturhaus i Møllegade og Sjællandsgade Bad.

Fakta

 • Den 26. august i år vedtog Kultur- og Fritidsudvalget i København at oprette en akutpulje til spillesteder på op til to mio. kr. og øvrige kulturaktører på op til en mio. kr.
 • På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 24. september udmøntede udvalget puljen.
 • Følgende seks spillesteder modtager støtte fra akutpuljen. I alt 1,935 mio. kr.:
  • Jazzhus Montmartre
  • Loppen
  • Culture Box
  • Koncertkirken Blågårds Plads
  • Sofies Jazz Klub
  • Vega
 • Støtten gives under forudsætning af, at de regnskabsmæssige oplysninger afgivet i forbindelse med ansøgningen ikke ændres væsentligt ved endeligt og revideret regnskab.
 • Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på samme møde, at forvaltningen skal undersøge muligheden for øremærket støtte til kommercielle spillesteder.