Vesterbro Lokaludvalg kigger nu projektoplægget grundigt igennem og drøfter derefter, hvordan de bedst får deres input igennem. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Pressefoto Team Cobe

Onsdag blev vinderen af parrallelopdraget om helhedsplan for Vesterbros nye byområde, Jernbanebyen, afgjordt. Vinderen blev Team COBE, der præsenterede et projektforlag med tiltlen ”Jernbanebyen – på sporet af en grøn, bæredygtig bydel”.

På Jernbanebyens hjemmeside står der bl.a. om vinderprojektet:

“Team Cobes projekt, ”Jernbanebyen – på sporet af en grøn, bæredygtig bydel”, udmærker sig ved at være et særdeles klart og gennemarbejdet forslag, der med de meget høje ambitioner for bydelens gennemgående, grønne struktur, til fulde lever op til kravene i Københavns Kommuneplan 2019 om blandt andet 9-12 hektar grønne arealer…..

Her er fokus rettet mod varierende former for bynatur og bevaring af områdets særlige biodiversitet. Centralt i den bærende, grønne struktur er to større, grønne områder der skal rumme hhv. en offentlig park og et idrætsområde med tre fodboldbaner.”

Dertil indeholder projektet en plan der som udgangspunkt inddeler Jernbanebyen i seks kvarterer med mulighed for bilfire områder, lokale gader som lege- og opholdsgader og fokus på cykel- og gangforbindelser. Projektet foreslår forskellige ejerformer og størrelser, og et af omdrejningspunkterne for bydelen bliver udover de tre nye fodboldbaner en ny, kommunal skole.

En af de ideer som grundejerne modtog i forbindelse med den offentlige idefase, der blev afviklet i efteråret 2020, var etableringen af en legeplads med tog som gennemgående tema – denne ide indgår i Team Cobes projekt.

Du kan læse mere om vinderprojektet her: https://jernbanebyen.dk/nyhed/team-cobe-vinder-arkitektkonkurrencen-jernbanebyen

Vesterbro Lokaludvalg gennemgår nu det det samlede materiale.
Lige nu har de travlt med at kigge COBEs projektoplæg grundigt igennem, hvorfter de drøfter, hvordan de bedst får deres input igennem inden for rammerne af COBE’s vinderprojekt. I den sammenhæng afholder de et ekstraordinært lokaludvalgsmøde d. 8. maj. hvor COBEs vinderprojekt bliver fremlagt for dem. Som altid vil deres fokus være dialog og samarbejde både med grundejerne, COBE og aller vigtist med Vesterbros borgere.

Hvad sker der nu? Læs videre her på Vesterbros Lokaludvalgs hjemmeside, hvis du vil vide mere.