Skån miljøet for mikroplast og smid dit skod i skraldespanden. Det er et af budskaberne for kampagnen Ren kærlighed til KBH.

Selvom opgørelserne over gadeskrald peger på, at københavnerne generelt er blevet en smule bedre til at ramme skraldespanden, når de skal af med deres affald, så udgør cigaretskod stadig suverænt størstedelen af det skrald, der havner på gaderne i København. Siden 2008 har mængden af gadeaffald konstant været større end mængden af affald fra affaldskurvene, men i 2018 blev der for første gang indvejet mere affald fra kurvene end fra gaderne.

Det ændrer imidlertid ikke på, at hele 87% af alle de stykker affald, der lander ved siden af skraldespanden, er cigaretskod, og det er et kæmpe problem. Skod er ressourcekrævende at samle op, de er ulækre og giver et indtryk af en beskidt by, og så er de skadelige for miljøet.

En af forklaringerne på, hvorfor det er svært at få flere skod til at lande i skraldespanden frem for på gaden, i græsset eller i strandsandet, er, at mange rygere tror, der går ild i skraldespanden, hvis de smider skoddet derned. Det er imidlertid ikke rigtigt. Man kan uden problemer smide sit cigaretskod i en af byens næsten 5800 skraldespande.

Derfor sætter Københavns Kommune i de kommende uger ind med en massiv kampagne, der skal gøre det klart for rygerne, at skod skader miljøet, og at man nemt kan komme af med sit skod i skraldespanden. Derudover fortsætter sommertraditionen, hvor kommunens ‘Godtvejrs-patrulje’ kører ud og deler lommeaskebægre ud, så der ikke er nogen undskyldning for at smide sit skod på gaden, i kloakristen eller bore det ned i græsset.

Læs mere her, hvad kampagnen består af.