Vil du gerne have en grønnere gade med træer og plantebede, hvor du kan mødes med din nabo? En tryg gade med byrumsmøbler, flere cykelstativer og plads til legende børn?
Foto ABW
I den nye Bylivsgadepulje kan du søge op til 1,5 mio. kr. til din idé, som skaber en mere hyggelig gade for dig og dine naboer. I kan fx søge om at lukke gaden af for trafik, så der bliver skabt rum til mødesteder og grønnere byrum eller etablere delebilspladser og cykelstativer.
Første skridt er hurtigst muligt at sende en mail med jeres idé, hvem I er og hvordan gaden ser ud i dag til bylivsgadepuljen@kk.dk – så vejledes I i at udforme en ansøgning.

Fristen for ansøgningen er d. 1. november 2022. Læs mere og se inspirationskataloget i linket her.