Beretningen indeholder Borgerrådgiverens statistik og generelle konstateringer om Københavns Kommunes sagsbehandling og borgerbetjening. Det oplyser København’s Kommune i en pressemeddelse.

Pressefoto Københavns Kommune

Beretningen beskriver, hvordan Borgerrådgiveren arbejder og samarbejder, hvilke resultater der er opnået, og hvad der kan udledes af borgernes feedback til kommunen. Desuden beskrives den evaluering af Borgerrådgiveren, som er foretaget i det forgangne år, med fokus på dens resultat og det videre arbejde.

Borgerrådgiveren har i beretningsåret 2019, som forventet, haft et mindre fald i antal henvendelser og klager over kommunen. Borgernes utilfredshed går primært på manglende adgang til den hjælp eller de ydelser, borgerne har behov for og mener at være berettiget til.

Langt hovedparten af Borgerrådgiverens indsatser – både hvad angår løsning af borgernes problemer og råd og vejledning til medarbejderne i kommunen – sker i uformel dialog med forvaltningerne. I ca. 85 % af de sager, Borgerrådgiveren intervenerede i, lykkedes det i tæt samarbejde med forvaltningerne at løse alle eller nogle af de problemer, borgerne stod med. Hertil kommer, at den løbende og direkte kontakt med forvaltningerne ofte medfører læring og forebygger gentagelse af fejl.

Borgerrådgiveren konstaterer i beretningen, at der er basis for et fortsat og øget samarbejde mellem kommunens forvaltninger og Borgerrådgiveren med henblik på læring af de fejl, der uvægerligt opstår i en stor kommune.

”Det har været et specielt år for Borgerrådgiveren med den evaluering, der har pågået, og hvis konkrete resultat var en opdatering af vores vedtægt, som dog ikke har ændret på Borgerrådgiverens kompetencer. Hele forløbet har i den grad bekræftet den politiske og generelle opbakning, og de steder, hvor der er peget på forbedringsmuligheder, bl.a. i forhold til det forebyggende arbejde, er vi i fuld gang med at følge op i tæt samarbejde med Borgerrådgiverudvalget. Vi har allerede flere værktøjer udviklet specifikt til formålet, som skal bredes ud, og som vi håber, forvaltninger og medarbejdere vil gøre brug af”, siger konstitueret borgerrådgiver Anne-Sophie Hermansen.

Susan Hedlund (A), formand for Borgerrådgiverudvalget, udtaler: ”Vi ønsker, at borgerne møder den bedst mulige kommune. Derfor er det glædeligt, at evalueringen af Borgerrådgiveren har bekræftet, at vi har en stærk og værdsat borgerrådgiver, som er vigtig for borgernes retssikkerhed og ikke mindst, at den borgerrettede indsats fungerer rigtig godt. Det samme bekræfter årets beretning fra Borgerrådgiveren i tal og ord.

Beretningen viser, at et godt samarbejde mellem Borgerrådgiveren og forvaltningerne om løsning af borgernes problemer og at dialog generelt er med til at sikre læring. Vi skal have mere af det, og det forudsætter, at forvaltninger og direktioner bakker op og tager del i indsatsen, og at Borgerrådgiverens tilbud udvikles og synliggøres. Borgerrådgiverudvalget understøtter indsatsen og er med til at sætte retning på den udvikling, som allerede er i gang”.

Borgerrådgiverudvalget har den 14. maj 2020 taget beretningen til efterretning og sendt den videre til Borgerrepræsentationen via Økonomiudvalget.

Læs Borgerrådgiverens Beretning 2019.