Vesterbro Lokaludvalg har oprettet et borgerpanel. Med jævne mellemrum sender Vesterbro Lokaludvalg mails ud til de borgere, der har tilmeldt sig borgerpanelet, og stiller dem spørgsmål om bydelens udvikling.

Vil du høres i sager, der vedrører Vesterbro? Læs mere her.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk