Som følge af krigen har den ukrainske børnetelefon La Strada bedt den internationale sammenslutning af børnetelefoner, Child Helpline International (CHI), og dens medlemmer, om akut hjælp. Børns Vilkår lancerer derfor en indsamling til fordel for La Strada Ukraine og børnetelefoner i de omkringliggende lande, som netop nu modtager opkald fra ekstremt udsatte ukrainske børn og unge.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Børnetelefonen i Ukraine prøver under kaotiske forhold at opretholde sin rådgivning, men er under hårdt pres – og derfor har de rakt ud efter hjælp i den internationale sammenslutning af børnetelefoner, Child Helpline International, som den danske BørneTelefonen også er en del af. Det får nu Børns Vilkår til ekstraordinært at samle ind til børnetelefonerne i Ukraine og i landene omkring, så de krigsramte børn på flugt får bedre hjælp og støtte.

De penge, der samles ind i Danmark, skal understøtte børnetelefonen i Ukraine og i nabolandene, hvor mange ukrainske børn og unge er flygtet til.

Herhjemme har BørneTelefonen allerede fået den første henvendelse fra et ukrainsk barn, som er flygtet til Danmark. Børns Vilkår er ved at undersøge, hvordan BørneTelefonen bedst kan støtte de mange børn, som forventes at komme til Danmark i de kommende dage og uger.

Desuden vil Børns Vilkår nu aktivere sin deltagelse i netværket ’Missing Children Europe’, som på tværs af Europa hjælper med at spore forsvundne børn. Dette initiativ, som vil ske i samarbejde med andre humanitære organisationer, har ligesom BørneTelefonen et fælleseuropæisk nummer 116 000, som både børn og voksne i Ukraine er fortrolige med.