Københavns kommune har oprettet en julepuljen på 1 mio. kr. til at skabe masser af spændende aktiviteter, der skal løfte København som julehovedstad. Puljen har til formål at støtte et trængt erhvervs- og kulturliv gennem juleaktiviteter, der sætter spot på Københavns særlige kvaliteter og byens historie. Det sker bl.a. ved at formidle historiske steder, madtraditioner samt tradition for god arkitektur, kunsthåndværk, mode og design.

Det vil blive tillagt vægt, hvis flere virksomheder søger samlet eller indgår som samarbejdspartnere i ansøgningen. Fristen for ansøgninger er onsdag d. 1. september 2021, kl. 12.00.

Sådan ansøges der om støtte fra julepuljen

  1. Klik på ovenstående link og download ansøgningsskema for julepuljen, budgetskabelon og Tro – og Loveerklæring.
  2. Udfyld ansøgningsskemaet, budgetskabelon og Tro- og Loveerklæringen.  Udarbejd projektbeskrivelse og budget for de aktiviteter, der ønskes støtte til på baggrund af de formkrav til projektbeskrivelsen, der er oplistet i ansøgningsskemaet.
  3. Send herefter ansøgningsskema og projektbeskrivelse, inkl. budget, til mailadressen Julepulje@kk.dk
  4. Ansøgningen skal være Københavns Kommune i hænde senest mandag den 1. september kl. 12.00 2021.

Læs mere her.

Foto ABW