Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at undersøge muligheden for at udarbejde et forslag til politisk behandling om mulighederne for, at festivaler mv. kan opkræve entré, mens deres indtægtsgrundlag er usikkert som resultat af COVID 19.

Muligheden for at opkræve billetindtægt skal dels medvirke til at sikre en større økonomisk sikkerhed for arrangørerne og dels gøre det lettere at afvikle festivaler mv. indenfor de gældende regler om afstandskrav mv. Københavns Kommune vil gerne have din mening om forslaget. Du kan indsende høringsvar med fordele og ulemper indtil den den 1. december 2020.

Læs mere her.