ZTRONG arbejder målrettet med protreptik, der er en filosofisk, reflekterende, dialogorienteret samtaleform. Det er ikke en forudsætning at være udannet protreptiker:

Vi ses fire gange årligt på Hotel Phoenix i København, hvor vi møder foredragsholderne Ole Fogh Kirkeby, Pia Søltoft, Karen Humle og Bastian Overgaard.

Desuden videndeler vi og træner de protreptiske samtaler.

Hvert år er vi på en studietur, som i 2022 går til Gilleleje – hvor vi skal gå Kierkegaard ruten.

Information om netværket og tilmelding:
https://www.ztrong.dk/wp-content/uploads/2021/07/Protreptisk-Netvaerk-2022-KBH-v.1.3.pdf

Reference:
Peter Jensby Lange – Forretningspartner og chefkonsulent i Movia
For mig er ZTRONGs protreptiske netværk et åndehul i en travl hverdag, hvor jeg sammen med ligesindede kan dyrke min passion for protreptik og filosofi. Og jeg kan kun give det mine varmeste anbefalinger. Netværket består af 20 ledere, hvor de fleste har studeret protreptik, eller er i gang med det, hos Maibritt Isberg Andersens ZTRONG.
Vi mødes fire gange om året i flotte og hyggelige rammer. Hvert møde begynder med et inspirerende oplæg eller foredrag af en ekstern person. Indtil videre har vi haft stor fornøjelse af at høre Flora Eriksen fra Mindfulness Akademiet, Michael Stig Ørbech og senest Steen Hildebrandt. Senere på året skal vi møde Michael Højlund Larsen.
Efter oplægget spiser vi middag og reflekterer sammen om det oplevede. Så kommer turen til, at én fra netværket “videndeler” og fortæller om sin egen brug af protreptikken. Sidst havde jeg fornøjelsen af at fortælle om, hvordan jeg er blevet skolet i protreptikken via min masteruddannelse i Business coaching. Det var dejligt at kunne dele det med gruppen. Efter videndelingen splitter vi op i små grupper, hvor vi øver os i at samtale protreptisk.
I år slutter netværket af med en tur til København, hvor vi guides rundt i “Kierkegaards fodspor”. Det bliver spændende!