Arbejdstilsynet gennemfører i marts-april en særlig indsats med tilsyn af rulletrapper. Der vil på aktionen være fokus på at kontrollere, at de sikkerhedsmæssige forhold er i orden.

Fire personer kom i sommeren 2018 til skade på en rulletrappe på Københavns Hovedbanegård. Her havde en metalskinne revet sig løs og ramte derved de fire personer. Én person kom alvorligt til skade. Denne ulykke samt en undersøgelse af rulletrapper andre steder betyder nu, at Arbejdstilsynet ser behov for at gennemføre en særlig tilsynsindsats med fokus på rulletrapper. Det sker i marts-april.

FOTO: Arbejdstilsynet

“Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken viste en række alvorlige mangler ved rulletrappen. Bl.a. var metalskinnen ikke fæstnet efter fabrikantens anvisninger, og afskærmningen af håndlistens påløb var lappet med gafferstape.” siger tilsynschef i Arbejdstilsynet, Morten Vestergaard.

Arbejdstilsynet har ved flere tilsyn med rulletrapper konstateret, at vedligeholdelsen af rulletrapperne i flere tilfælde ikke har været sikkerhedsmæssigt korrekt udført. “Undersøgelser af rulletrapper andre steder viste lignende defekter og ukorrekt udførte reparationer. Arbejdstilsynet konstaterede samtidig, at den vedligeholdelse, som de certificerede sagkyndige foretog på ejernes vegne, i flere tilfælde var mangelfuld. Flere af rulletrapperne var ikke godkendt til drift, som de skal hver tredje år” siger Morten Vestergaard.

Han forklarer, at ejeren af en rulletrappe har pligt til at sikre, at rulletrappen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, og at den løbende vedligeholdes og godkendes hver tredje år.