Der er sket et mindre fald i antallet af dødsfald relateret til narkotika fra 2019 til 2020, men overordnet er der tale om et stabilt niveau gennem de seneste mange år, viser ny rapport fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen lancerer samtidig et nyt stofsite, der skal give et overblik over stofferne på markedet og advare om nye og særligt stærke og farlige stoffer.

Foto ABW

I 2020 mistede 256 personer i Danmark livet som følge af narkotika. Antallet af narkotikarelaterede dødsfald ligger dermed på et relativt stabilt niveau sammenlignet med tidligere år, hvor der var 256 dødsfald i 2017 og 2018 og 268 dødsfald i 2019.

Ud af de 256 dødsfald i 2020 skyldtes 189 af dem forgiftninger med ét eller flere stoffer, mens de resterende 67 dødsfald skyldtes anden form for narkotikarelateret død – for eksempel anden ulykke end forgiftning, sygdom eller en ukendt dødsårsag.

COVID-19 pandemien har ikke påvirket stofmarkedet
Store dele af verden var i 2020 påvirket af coronapandemien, som i mange lande medførte lukning af grænser og begrænsninger for, hvor mange man måtte mødes. Disse restriktioner i Europa synes ikke at have påvirket tilgængeligheden af stofferne, hverken i Danmark eller i Europa. Det viser årsrapporten over narkotikasituationen i Europa fra Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA), der også bliver offentliggjort i dag.

Den samlede beslaglagte mængde af narkotika i Danmark i 2020 indikerer heller ikke, at der samlet set har været et markant faldende udbud af narkotika i forbindelse med COVID-19-pandemien. Der har i 2020 været en markant stigning i mængden af beslaglagt amfetamin, hash og kokain i forhold til tidligere år, men mængden af beslaglagt heroin har omvendt været markant faldende.
Undersøgelser af stofferne viser samtidig, at den gennemsnitlige renhed og styrke i kokainen i Danmark er 57 procent, og derfor fortsat ligger på et højt, men stabilt niveau. Der er dog store variationer i renheden af den kokain, der analyseres, og det viser et spænd i renheden på 8-84 procent. Det gør kokainen uforudsigelig at indtage, og risikoen for forgiftninger ved overdosering er stor.

”Trods nedlukninger og grænsekontrol er stofferne kommet til landet, og stofbruget er fortsat i Danmark. Som i mange andre EU-lande er både behandlingstilbud og skadereducerende indsatser i kommunerne blevet tilbudt og gennemført i samme omfang som før pandemien, også selvom ændringer af rammerne i behandlingssystemet har betydet flere telemedicinske løsninger, udlevering af medicin uden direkte personkontakt, samt mindre hyppig personlig behandlerkontakt. Nedlukning af nattelivet kan dog have medført, at det mere rekreative stofbrug er reduceret,” siger chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Kari Grasaasen.

Ny side skal skabe overblik over stofferne
Sundhedsstyrelsen samler fremover en række tal og tendenser om stofferne på markedet på en ny hjemmeside. Målet er at dele de data, der indsamles gennem stofovervågningen på en ny og mere overskuelig måde, og samtidig gøre data hurtigere tilgængeligt.

”Vi har et rigtig godt samarbejde om stofovervågningen, både herhjemme og i Europa, hvor vi hjælper hinanden med at udveksle informationer om nye stoffer og nye tendenser. Derfor vil vi gerne sikre, at de mange data, vi får ind, er nemme at bruge af fagfolkene på området, samtidig med vi også får mulighed for at advare, når særlige stærke og farlige stoffer dukker op. Det skal vores nye hjemmeside bruges til,” siger Kari Grasaasen.

Læs minirapporten om de narkotikarelaterede dødsfald

Læs delrapport 5 om stofmarkedet

Se det nye site

Læs EMCDDAs årsrapport og se live præsentation af rapporten