Over de seneste ti år er antallet af indbrud faldet støt i Københavns politikreds. Der var næsten 80 procent færre indbrud i private boliger i Københavns politikreds i 2021 sammenlignet med 2011. Det viser nye tal fra Københavns Politi.

Foto: ABW

”Vi er glade for, at udviklingen går i den rigtige retning, hvilket bl.a. skyldes en målrettet indsats med forebyggende arbejde og markante efterforskningsmæssige resultater. Den positive udvikling er desuden eskaleret, efter Covid-19 ramte, og det skyldes formentlig især, at mange borgere har været mere hjemme,” siger politidirektør i Københavns Politi, Anne Tønnes.

En af de faktorer, som har påvirket de seneste års positive udvikling, er Indbrudsgruppen i Københavns Politis fokuserede indsats mod serieindbrudstyve og hælercentraler. Det har bl.a. betydet, at flere mistænkte serieindbrudstyve og omrejsende kriminelle grupperinger er fundet og anholdt.

”Selv om det går den rigtige vej, kan vi som politi selvfølgelig ikke hvile på laurbærrene. Ethvert indbrud er et for meget og kan være en personlig tragedie for dem, der udsættes for det. Derfor fortsætter vi målrettet arbejdet for at sikre borgernes tryghed, og for at få antallet af indbrud endnu længere ned,” siger Anne Tønnes.

Nærpolitiet i de forskellige dele af København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør har også løbende indsatser mod indbrud. Desuden er der -sammen med eksterne samarbejdspartnere som Københavns Kommune, Bo Trygt og Det kriminalpræventive Råd – gennem en årrække sat fokus på, hvad man selv kan gøre for at gøre sin bolig mindre attraktiv for indbrudstyve.

”Der skal også lyde et stor tak til de mange aktive borgere, der er en afgørende hjælp i indsatsen mod indbrud. Flere og flere borgere har f.eks. de seneste år meldt sig til app’en Nabohjælp, som aldrig før har haft så mange aktive brugere som nu. Som i alt andet politiarbejde er vi afhængige af borgernes gode hjælp – og vakse naboer og forbipasserende hjælper os dagligt med både at forebygge og opklare indbrud,” siger Anne Tønnes.

Vi rykker ud inden 24 timer
Indbrud i hjemmet er omfattet af politigarantierne. De betyder, at vi afgiver et løfte til borgerne om at rykke hurtigt ud ved f.eks. anmeldelser om indbrud i boligen.

Vi optager anmeldelsen og kigger efter mulige spor, og efterfølgende tager vi kontakt for at lave en tryghedsopfølgende samtale.

Borgere, der udsættes for indbrud, får også udleveret en kuvert med relevant materiale. I den er der bl.a. en QR-kode, så borgerne kan gå direkte ind og registrere, hvilke genstande der er stjålet fra hjemmet. Der er også et grafisk overblik over sagen, som gennemgås med borgeren for at sikre, at borgeren kender det videre forløb og ved, hvad man kan forvente af politiet.

Gode råd for at sikre sin bolig mod indbrud

Vær en god nabohjælper:
Et godt naboskab og et opmærksomt blik for, hvad der foregår i nabolaget, gør kvarteret mindre attraktivt for indbrudstyve. Hils på dem, du møder, og bed naboen om at komme affald i din skraldespand og slå græs/skovle sne, hvis du er væk i en længere periode. Gå evt. sammen i en gruppe i nabolaget og tilmeld jer Nabohjælp.

Tænd lys ude og trim hækken:
Lys øger chancen for, at tyven bliver set af naboerne og derved forstyrret i sit arbejde. Vi anbefaler tænd-sluk-ure på dine lamper, så det ser ud som om, der er nogen hjemme, når du er bortrejst. Bor du i en villa eller stuelejlighed, er det også en god idé at undgå høje hække, træer og mørke gemmesteder omkring dit hjem.

Gør døre og vinduer svære at bryde op:
Sørg for, at der er gode, solide låse på dørene, og at dine vinduer er sikret godt, så de er svære at bryde op.

Bestil et oplæg fra politiet:
Vores nærbetjente og forebyggere er særligt uddannet i at vejlede i indbrudssikring, og grundejerforeninger, boligforeninger og lokalråd kan bestille et oplæg om indbrudsforebyggelse hos dem. Vi tilbyder også såkaldte tryghedsvandringer, som er en gåtur i området med beboere, hvor forebyggeren kommer med gode råd. Man kan bestille et oplæg via sin lokale betjent – nummeret findes på www.dinbetjent.dk.

Ring 1-1-4, hvis du har mistanke om et indbrud:
Ser du personer med en mistænkelig adfærd i dit nabolag, eller har du haft indbrud, så ring til os på 1-1-4. Dine oplysninger kan være afgørende for vores efterforskning, og selv mindre detaljer kan være vigtige. Hvis indbrudstyven stadig er i hjemmet, skal man ringe 1-1-2.

Kilde.