Vesterbro har talt ifm. kommunens forslag til nye retningslinjer for altaner. Det skriver Vesterbro Lokaludvalg i en pressemeddelelse.

Foto: Jesper Thode Larsen, Byportalerne, Dit Vesterbro

I slutningen af november spurgte de jer, hvad I mente om forslaget til nye retningslinjer for altaner, som de havde fået i høring. De takker for de mange tilbagemeldinger, som de har brugt i deres høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Selvom der i jeres tilbagemeldinger er både for og imod de nye retningslinjer, har de prøvet at sammenfatte de holdninger, der går igen flest gange, og sammen med deres egen behandling af forslaget er de kommet frem til et høringssvar, hvor følgende er i fokus:

Overordnet mener de , at de fleste af stramningerne er fornuftige og acceptable set ud fra hensynet til kulturarven, friarealer og dagslys til de underliggende lejligheder. Dog mener de , at altanerne stadig skal give mulighed for ophold på altanen. Derfor er de uenige med de fremlagte forslag, der berører dybden af altanerne.

På Vesterbro er næsten 75% af boligerne fra før 1920. Med de fremlagte forlag ville det betyde, at mange af de bygninger vil blive ramt af kravet om max 90 cm i altanens dybde. Det mener de ikke er nok til, at altanen kan bruges til ophold, og en stor del af nydelsen ved at have en altan forsvinder derved.

De foreslår derfor, at det skal være muligt at få en dybere altan til gaden, hvis der er langt til genboerne. Derimod er stramningen på 20 cm i orden, hvis der er mindre end 14 meter til genboer.

Endeligt mener de , at mere faste regler kan være en fordel, så både beboerne og altanfirmaerne ved hvad der kan blive godkendt, og at forvaltningen har lettere ved at godkende ansøgninger.

De fik 56 kommentarer på deres opslag på facebook om forslaget til de nye retningslinjer. Opslaget blev læst 1390 gange.

Find hele deres høringssvar her.