Den 15. marts lancerede Eurogroup for Animals sammen med Dyrenes Beskyttelse og de 69 andre medlemmer fra hele Europa en kampagne om dyr i fødevareproduktionen for at vise manglerne i den nuværende dyrevelfærdslovgivning i EU og opfordrer EU-Kommissionen til at forpligte sig på en ambitiøs revision af hele lovgivningen. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

2021 byder på en meget vigtig mulighed for dyrevelfærden i EU: Som led i EU-Kommissionens ”Jord til Bord strategi” vil Europa-Kommissionen gennemgå dyrevelfærdslovgivningen i EU for at vurdere, om den lever op til formålet, eller om den skal revideres. Den længe ventede revision er den første af sin art inden for dyrevelfærdslovgivningen.

Undersøgelser foretaget af Eurogroup for Animals’ medlemmer har gang på gang vist, at dyrevelfærdslovgivningen ikke yder beskyttelse for milliarder af dyr i fødevareproduktionen. Dyrene er sultne, underernærede, fysisk begrænsede og indespærrede, berøvet naturligt lys eller frisk luft, og lever i smerte, der kan forebygges. Listen over overtrædelser af dyrevelfærdslovgivningen er lang.

Der er også alvorlige huller i lovgivningen. For flere dyrearter findes ikke en specifik lovgivning, hvilket efterlader husdyr og opdrættede fisk uden beskyttelse. Det gælder for malkekvæg og kødkvæg (over seks måneder), opdrættede og vildtfangede fisk, får og geder, forældredyr til slagtekyllinger og æglæggende høns, hønniker, kalkuner, ænder, gæs og vagtler samt opdrættede kaniner.

Dyr er levende sansende væsener
”Alle dyr i fødevareproduktionen er levende og sansende væsener, og de skal selvfølgelig behandles som sådan. Derfor har vi i forbindelse med den nye dyrevelfærdslov i Danmark opfordret fødevareministeren til også at fastsætte specifikke regler for blandt andet fisk, voksne kødkvæg, ænder, gæs samt får og geder. Regler, der beskytter og skaber bedre forhold for dyrene, og hvor der tages hensyn til deres naturlige adfærd og behov” siger Lena Rohn, Fødevare- og miljøpolitisk chef i Dyrenes Beskyttelse og bestyrelsesmedlem i Eurogroup for Animals.

Hvert år transporteres millioner af levende dyr inden for EU og til tredjelande. Transporten kan vare flere dage, sågar uger, og kan udsætte dyrene for udmattelse, dehydrering, skader, sygdom og død. Undersøgelser har gentagne gange afsløret alvorlige overtrædelser af EU’s transportforordning. Fra Danmark blev der i 2019 sendt over 40.000 spædekalve ud på lange transporter (over 8 timer), og årligt mere end 15 mio. grise til opfedning.

Nye love skal beskytte alle dyr
Eurogroup for Animals, Dyrenes Beskyttelse og de andre medlemmer går med borgere fra hele Europa sammen om en opfordring til Kommissionen om at foretage en ambitiøs og gennemgribende revision og om at sikre, at alle dyr får beskyttelse af loven.

“Vores nuværende dyrevelfærdslove svigter i kolossalt omfang, og som følge heraf lider milliarder af dyr i hele Europa hver eneste dag. Det er på tide, at Kommissionen handler og forpligter sig på en ambitiøs revision af sin dyrevelfærdslovgivning og sikrer, at der ikke lades noget dyr i stikken undervejs”, kommenterer Reineke Hameleers, direktør i Eurogroup for Animals.

Kampagnen vil vise de alvorlige mangler i og ringe håndhævelse af den nuværende lovgivning og understrege, at den bør gøre mere end at beskytte dyr mod forsømmelse og lidelse. Den bør også aktivt fremme dyrenes trivsel, et godt helbred og gode oplevelser.

Bak op med din underskrift