I forbindelse med de afsluttende arbejder med udvidelsen af Dybbølsbro vil broen være totalspærret for biltrafik i tidsrummet kl. 19.00-05.30 i perioden 29. juli til 14. august.

Cyklister og gående kan fortsat benytte Dybbølsbro hele døgnet. Arbejderne sker i forbindelse med udskiftning af fuger på Dybbølsbro, hvorfor der vil forekomme støj fra bore-, skærearbejder mv.

Nabo til anlægsarbejdet.
Arbejderne udføres uden for normal arbejdstid (aften/nat). I dagtimerne er Dybbølsbro fortsat ensrettet så biler kan køre i retning mod Vesterbro i tidsrummet kl. 05.30 -19.00. Som nabo til anlægsarbejdet kan det ikke undgås, at der vil være perioder med støj, ligesom områder vil være oplyst om natten, men vi bestræber os på at minimere generne så vidt muligt.

Om projektet
Arbejderne sker som led i forbedringen af gang- og cykelforholdene ved Dybbølsbro, som udføres frem til forventeligt ultimo 2019.