Langt de fleste tilbageværende restriktioner mv. lempes pr. 21 maj 2021. Det betyder bl.a., at alle lokaler og lokaliteter med undtagelse af nattelivet fra d. 21. maj vil være åbne med de restriktioner, smitteforbyggende tiltag mv., der gælder på de respektive områder. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Se Aftale om yderligere genåbning pr. 21. maj 2021

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance samt Alternativet blevet enige om yderligere genåbning i forbindelse med næste genåbningsfase pr. 21. maj 2021. Partierne er bl.a. enige om en plan for normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser samt en smidiggørelse af kontrollen med coronapasset for frivillige foreninger og på biblioteker.

Aftalen er indgået som opfølgning på Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark, der blev indgået den 22. marts 2021.

Med den netop indgåede aftale udmøntes den planmæssige genåbning pr. 21. maj 2021. Som aftalt i tidligere genåbningsaftaler hæves forsamlingsforbuddet til 50 personer indendørs og 100 personer udendørs, elever på ungdoms- og voksenuddannelserne kan vende fuldt ud tilbage, og trin 2 i planen for større forsamlinger og arrangementer iværksættes. Partierne er derudover enige om, at de studerende på videregående uddannelser tillige kan vende fuldt ud tilbage.

Partierne er også blevet enige om en plan for gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser, som starter den 21. maj 2021 og kører over i alt tre faser.

Derudover medfører aftalen, at kravene til kontrollen med coronapasset lempes for frivillige foreninger og på biblioteker. Aftalepartierne skal i juni 2021 drøfte erfaringerne med anvendelsen af coronapasset, og der skal udarbejdes en plan for udfasning af coronapasset begyndende primo juni. I august 2021 aftaler aftalepartierne, hvilke konsekvenser det skal have for coronapasset, at alle borgere der ønsker det, er færdigvaccinerede. Aftalepartierne er således enige om en ”solnedgangsklausul” på anvendelsen af coronapasset til andre aktiviteter end turisme og rejser.

Der er også opnået enighed om, at der primo juni fremlægges en plan for udfasning af krav om mundbind, som vil være baseret på en forudsætning om, at mundbindskravet vil være ophævet, når alle på 16 år eller derover, der ønsker det, er færdigvaccineret.

Justitsminister Nick Hækkerup: ”Selv om smitten er steget den seneste tid, så befinder vi os stadig et fornuftigt sted i Danmark, hvor der fortsat er mulighed for at genåbne samfundet. Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget endnu en gang står bag en fælles og balanceret aftale, som blandt andet indeholder en plan for, hvornår de mange medarbejdere, der i lang tid har arbejdet hjemmefra, kan vende tilbage til arbejdspladserne og kollegerne. Jeg er samtidig meget tilfreds med, at partierne er enige om, at genåbningen af samfundet fortsat skal ske gradvist og ansvarligt – ikke mindst fordi, vi endnu ikke har set de eventuelle smittemæssige konsekvenser af den seneste genåbning.” 

 Sundhedsminister Magnus Heunicke: ”Danmark står et godt sted med de rette værktøjer til fortsat at bevare epidemikontrol. Vi har en massiv testkapacitet til at overvåge smitten og sætter effektivt ind ved lokale smitteudbrud, så smittekæder bliver brudt hurtigt. Danskerne har gennem epidemien været eminente til at overholde retningslinjer, lade sig teste og bakker i stort omfang op om vaccinationsprogrammet. Det er helt væsentlige årsager til, at flere nu igen kan møde fysisk på arbejdspladsen, og vi genåbner mere med coronapasset som en fortsat del af den gradvise og ansvarlige genåbning.”

Læs aftaleteksten her

Coronapas
Reglerne for gyldig dokumentation i coronapas lempes, så man som udgangspunkt 14 dage efter første vaccinationsstik kan anvende dokumentation herfor som coronapas. Sundhedsmyndighederne fastlægger den konkrete tidsperiode.

Kontrollen med coronapas lempes, så der indføres mulighed for, at kontrollen i regi af frivillige foreninger og på biblioteker kan udføres ved én daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer, der er undergivet krav om coronapas.

Primo juni skal der udarbejdes en plan for udfasning af coronapasset.

Mundbind
Primo juni fremlægges en plan for udfasning af krav om mundbind baseret på en forudsætning om, at mundbindskravet vil være ophævet, når alle fra 16 år og opefter, der ønsker det, er færdigvaccineret.

Sundhedsfaglig vurdering
Efter en længere periode med stabil udvikling i COVID-19 epidemien, er der over de seneste uger set stigende smittetal, som vurderes at være relateret til den tidligere gennemførte større genåbning den 21. april. Der er yderligere gennemført lempelser af restriktioner den 6. maj, som det endnu er for tidligt at kunne aflæse i smittetallene. Smitten drives i høj grad af smittespredning blandt aldersgrupperne under 60 år, hvor det fortsat er de 15-29 årige, som har den højeste smitteforekomst. På trods af stigningen i smitten, er der ikke tegn på en afledt stigning i smitten blandt personer over 60 år, hvilket kan tilskrives vaccineudrulningen. Dette forklarer aldersforskydningen blandt indlagte patienter, hvor gruppen af personer under 60 år nu udgør den største gruppe.

Dette betyder overordnet, at på trods af stigningen i antallet af nye tilfælde, holder den observerede udvikling sig fortsat under niveauet for de tidligere prognoser for både smittetal og indlæggelser, og der vurderes at være bevaret epidemikontrol grundet den massive testningsindsats og implementering af en model for automatisk nedlukning.

Politisk aftale og proces
Aftalen er indgået af en række af folketingets partier. Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet enige om yderligere genåbning som led i den gradvise genåbning af Danmark.

De konkrete modeller for genåbning vil – i det omfang det følger af epidemiloven – blive forelagt Folketingets Epidemiudvalg.