Partierne er enige om en yderligere genåbning. Følgende gælder fra den 22. marts 2021.

  • Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i Region Hovedstaden efter samme model som resten af landet. Testmodel som hidtil. (Undtaget er afgangselever i kommuner med særlig høj incidens – vurderes af Epidemikommissionen.)
  • Certifikatfag er i nogle erhvervsuddannelser helt centrale for uddannelsen. Undervisningen er ofte rent praktisk og kan ikke gennemføres virtuelt. Derfor gives mulighed for fuld genåbning og fuldt fremmøde for elever, der skal deltage i certifikatfag og for elever i skolepraktik i hele landet. Testmodel som hidtil.
  • Forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer udendørs. Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne stadig har de samme anbefalinger om max 5 personer i hjemmet og begrænsning af social kontakt mv.
  • Forsamlingsforbuddet hæves for udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 25 til 50 personer
  • Der åbnes for udendørs gudstjenester mv. med op til 50 personer. Dette ændrer ikke på de gældende regler for indendørs gudstjenester mv.

Læs pressemeddelelsen her.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk