Fællesspisning, strikkeklubber, keramikværksteder, urban gardening, skateparker og meget mere. Med Nordea-fondens støtte får 54 kultur- og aktivitetshuse rundt omkring i Danmark nu mulighed for at engagere endnu flere borgere – med nye faciliteter, udstyr og sociale og kulturelle aktiviteter. Særligt de unge har store planer i støbeskeen.

Se beskrivelsen af hver enkelt af de 54 projekter med kontaktinfo på projektejerne – pdf.

54 kulturhuse over hele landet får i dag del i de 38 mio. kroner som Nordea-fonden uddeler til konkrete projekter.

Det syder og bobler med nye initiativer i de danske kulturhuse – fra Ølgod i Vestjylland til Østermarie på Bornholm. I alt har 254 kultur- og aktivitetshuse i de seneste måneder budt ind med idéer og aktiviteter, der på forskellig vis kan styrke foreningslivet og de lokale fællesskaber i Danmark. 54 konkrete projekter får nu støtte fra Nordea-fondens Kulturhuspulje.

“I de lokale kultur- og aktivitetshuse rundt omkring i landet ser vi lige nu et kæmpe engagement og en stor lyst til at skabe aktiviteter, der kan bringe os sammen på nye måder. Nordea-fonden glæder sig over at kunne bakke op om kulturhusene og de mange lokale ildsjæle bag projekterne, så de kan forløse noget af det store potentiale. Dørene bliver åbnet til nye mødesteder og sociale arrangementer, hvor vi sammen kan skabe flere gode liv. Samtidig er det en stor gevinst, at mange af de støttede projekter både har grønne ambitioner og konkrete planer om at række ud til flere nye brugere – ikke mindst de unge,” siger Henrik Lehmann Andersen, adm. direktør i Nordea-fonden.

25 bliver til 38 mio. kr. pga. stor efterspørgsel
Samlet uddeler Nordea-fonden støtte for i alt 38 mio. kr. fra Kulturhuspuljen – og dermed hæves den oprindelige uddelingsramme på 25 mio. kr. med yderligere 13 mio. kr. for at imødekomme den store efterspørgsel og interesse, som puljen har affødt rundt omkring i landet.

Grøn ansvarlighed og bæredygtighed fylder mere og mere
Fællesnævneren for størstedelen af de 54 projekter, der nu får støtte af Nordea-fonden, er et stort fokus på social ansvarlighed – og ikke mindst bæredygtighed, når det gælder miljø og klima. I støbeskeen er Co2-besparende fællesspisninger, urban gardening, foredrag om bæredygtigt byggeri, klimavenlig mad og regenerativt landbrug – samt nye værksteder for grønne iværksætter og mødesteder, hvor klimaet er på dagsordenen.

I Randers vil det nye bæredygtighedshus ‘No.17 – Huset for bæredygtig handling’ f.eks. give de lokale borgere mulighed for at få ny viden og skabe nye fællesskaber med fokus på klima og bæredygtighed, mens Audebo Pumpestation ved Lammefjorden bliver omdannet til et nyt møde- og lærested med fokus på klimaændringerne og de udfordringer, der knytter sig til håndtering af vand, land og kyster.

Foruden de mange, nye grønne tiltag, er der mange projekter, hvor social ansvarlighed er et vigtigt omdrejningspunkt. Det gælder bl.a. hos Karens Minde Kulturhus i Sydhavnen i København, der har planer om at lave et mobilt kulturhus, der kan bringe kunst og kultur tæt på borgerne i de almene boligområder i bydelen.

Nye mødesteder til unge dukker op i hele landet
Udover de grønne ambitioner har en stor del af projekterne fokus på at udvikle aktiviteter til mange af de befolkningsgrupper, der ikke på forhånd bruger kulturhusenes tilbud – ikke mindst unge samfundsborgere.

Nye projekter – udviklet af unge til unge – er bl.a. på vej i i den gamle stationsbygning i Tarm (Furniture Station) og på Mors, hvor UNG KULT vil etablere et nyt, bæredygtigt medborger- og kulturhus med fokus på unge. Kulturfabrikken i Nykøbing Falster, Guldborgsunds eneste børne- og ungekulturhus, etablerer helt nye udendørs faciliteter med Nordea-fondens støtte, mens Ungehuset Værket i Vejle vil give de unge mulighed for at prøve kræfter med selv at skabe kulturarrangementer og samtidig søsætte nye spændende tiltag, bl.a. en kulturbus, der kan bruges til pop-up koncerter og fællesspisninger.

Kulturhuse i hele Danmark får et løft
Fra Aalborg til Helsingør og Nyborg til Frederikshavn – de 54 projekter, der nu modtager støtte fra Nordea-fondens kulturhuspuljer, fordeler sig over hele Danmark:

Antal projekter         Samlet beløb
Hovedstaden                    12                       8.826.074 kr.
Midtjylland                       15                      12.194.483 kr.
Nordylland                        11                        6.914.566 kr.
Sjælland                             10                       6.698.101 kr.
Syddanmark                       6                       3.448.804 kr.

Fakta om Kulturhuspuljen
Kulturhuspuljen giver kulturhuse (kommunale såvel som foreningsdrevne), medborgerhuse, forsamlingshuse og lign. institutioner mulighed for at udvikle deres mødested og udvikle nye aktitiveter i deres lokalområde. Puljen var åben fra januar til maj 2023, hvor i alt 254 kulturhuse har søgt om støtte. På grund af stor efterspørgsel har Nordea-fonden hævet den samlede uddelingsramme fra 25 til 38 mio. kr. Projekter modtager fra 200.000 kr. og op til 1 mio. kr. i støtte.

Selvom Kulturhuspuljen nu er lukket for nye ansøgninger, er det stadig muligt at søge om støtte til lignende projekter og aktiviteter hos Nordea-fonden. Under fokusområdet ‘Liv i det lokale’ kan der søges op til 200.000 kr., mens større projekter kan realiseres under fokusområdet ‘Lyst til at deltage’.

Læs mere om mulighederne på Nordea-fonden.dk