Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) har sikret over 7 mio. kroner til en styrket veteranindsats i København. Dermed kan 3500 veteraner se frem til bedre hjælp i kampen for at skabe en god hverdag langt fra krigens fronter.

Over 7 millioner kroner skal over de næste fire år styrke indsatsen for de 3500 veteraner, der bor i København.
Det er et af resultaterne ved årets budgetforhandlinger i København, og det glæder beskæftigelses- og integrationsborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard (V), som løftede ønsket ved forhandlingsbordet. “Der er ingen tvivl om, at vi skal gøre mere for mennesker, som har gjort så meget for os. Hverdagen langt fra krigens fronter kan være svær, og derfor er vi forpligtet til at hjælpe endnu bedre. Det skylder vi alle dem, der i tidernes løb har følt sig kaldet til at hjælpe Danmark og det internationale verdenssamfund,” siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Retter op efter kritik.
Det har haltet med Københavns hjælp til veteraner efter kommunen i 2014 droppede sin veteranpolitik. Talsmanden for veteranalliancen har blandt andet kaldt København for “den værste kommune at være veteran i”. Det har påvirket Cecilia Lonning-Skovgaard, der har sat sig i spidsen for en styrket veteranindsats. Indenfor den seneste tid har hun afholdt et veterantopmøde med deltagelse af de vigtigste interesseorganisationer og forsvaret, og hun har sat gang i et servicetjek af kommunens samlede indsats.

Og med de 7 mio. kroner ser hun frem til for alvor at rykke ved Københavns hjælp til veteranerne. “Vi har efter min mening stået med en bunden opgave: At løfte indsatsen for veteranerne til et niveau, hvor vi kan se os selv i øjnene. Det har vi nu for alvor taget fat på, og jeg er glad for, at de andre partier har kunne se nødvendigheden af at gøre mere,” siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Imødekommer aktørers ønsker.
Med de 7 millioner bliver det muligt at indfri en række ønsker: Det betyder bl.a.:

At jobcentrenes veterankoordinatorer suppleres af en veterantovholder, som skal lede veteraner og samarbejdspartnere hurtigt mod den rette hjælp.
At der bliver koordineret sammenhængende forløb for veteraner på tværs af kommunens forvaltninger.
At der bliver fulgt endnu tættere op på samarbejdet med virksomheder, som har en veteran i småjob, løntilskud og praktik.