Hvad vil det sige at arbejde socialetisk med fotografiet som metode og kunstnerisk medie? Det vil sige, at man som kunstner forholder sig kritisk og socialt engageret til den etablerede billed-fortælling og repræsentationen af nogle af de grupper og mennesker i samfundet, som er fastlåst i en stigmatiseret, nedværdigende position og fortælling. der reproduceres politisk, kulturelt og socialt.

Pressefoto

Et særligt middel til at udfordre den fortælling og billedproduktion er at give plads og værdighed til disse grupper og give rum til fortællinger og billeder, der ikke cirkuleres og publiceres offentligt og kulturelt – skabe et betydningsfuldt, smukt og uafrysteligt vidnesbyrd fra menneskene midt i netop den virkelighed. Det er afsættet og motivet i Hanne Lise Thomsens udstilling og publikation, Maria Projektet.

Værket som dokumentation af et møde:
Hanne Lise Thomsens projekt har været længe undervejs, ‘på gaden’, kunne man sige. Hun har via kontakter og nye relationer i det københavnske gadeliv og stofmiljø researchet siden foråret 2021, snakket, diskuteret, samlet noter, udleveret éngangskameraer, indsamlet billeder, opstøvet fotografer fra miljøet, indhentet uvurderlig viden og fortællinger fra alle dem, der har levet med stoffer i mange år, og dem, der dagligt arbejder med stofbrugere og det liv, det forårsager på godt og ondt. Et liv, som præger Vesterbro i og omkring Mariakirken.
Hanne Lise Thomsen giver med ‘Maria Projektet’ kunstnerisk form til anerkendelsen og empatien ved åbent, anerkendende, lyttende, betragtende og indfølende at møde – i ordets egentlige betydning – mennesket foran sig.

Publikationen indeholder en række fortællinger og visuelle vidnesbyrd fra Vesterbros forskellige lokationer, herunder Mændenes Hjem, Stofindtagelsesrummet H17, Reden, Mariatjenesten m.m.

Den kunstneriske præmis er baseret på virkelige møder, og det er der kommet en række meget personlige rum og fortællinger ud af. Publikationen er realiseret i nært samarbejde med dels gadebetjent Rud Ellegaard, der i 40 år har haft sit virke på Vesterbro, og som bidrager til publikationen med en række dagbogstekster; og dels Lise Grüner Bertelsen, der er medredaktør på publikationen.

‘Maria Projektet’ er først og fremmest et vidnesbyrd tilegnet alle bidragsyderne, og vil i udstillingsperioden blive omdelt i og omkring Mariakirken.

I Mariakirken vil der fra åbningen og til og med januar 2023 finde en række offentlige samtaler sted, som relaterer sig til publikationen. Derudover vil der blive udstillet store tekstile fotoprints ved alteret i kriken – billeder taget af Ali Golzaripour, der i mange år har fotograferet livet på Vesterbro, og som også bidrager til publikationen.

Formålet med denne visuelle del er at tilføre en ny rumlig dimension, hvor det offentlige gaderum og kirkerum forenes og understøtter de samtaler, der vil finde sted i Mariakirken.

Til ferniseringen vil man kunne få et gratis eksemplar af publikationen, høre mere om projektet; der vil være musik, oplæsninger af menneskene bag, og Koret Paradox vil opføre en række musikalske fortolkninger (v. korleder og komponist Julie Smed Jensen) af tre dagbogstekster fra bogen af Rud Ellegaard.

En kæmpe tak til alle bidragsyderne:
Angelia Leth Bagge, Anja Plesner Bloch, Brian Bo, Ivan Christensen, Rud Ellegaard, Nanna W. Gotfredsen, Ali Gozaripour, Casper Haaeman, Heidi, Peter Møller Hansen, Lars Gadegaard Hansen, Kaj, Michael Lodberg Olsen, Mikael Steen Olsen, Lise Rasmussen, Tina Sønderup, Emil S. W. Sørensen, Karen-Rebekka Wiah, Kamilla Wnther.

Bogen er publiceret med støtte fra @Vesterbro Lokaludvalg, Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Grosserer L. F. Foghts Fond, Rød Fond, Mændenes Hjem og Vesterbro Sogn.

Om kunstneren:
Hanne Lise Thomsens værker er præget af to passioner. Den ene retter sig mod byens stemningsfyldte rum. Den anden rejser sig til kamp mod undertrykkelse. Den ene er æstetisk, den anden politisk, men de er samtidig viklet intimt ind i hinanden. For de hænger sammen. Byens rum er ikke bare skabt af arkitekturens strukturer, men også af politiske forhandlinger. At blive synlig i byens rum handler om at tage plads inden for dette rum og medvirke til at skabe dette rum. Værkerne anvender både fotografiet, teksten og det levende billede til at skabe disse rum og fortællinger.

Thomsens værker tager afsæt i fotografiet, men sjældent på en museums- eller gallerivæg og langt oftere som billboards, plakater og lysprojektioner i det offentlige rum. Denne ikke-konventionelle brug af fotografiet udvides yderligere ved, at hun med en dialogisk gestus inddrager andres billeder.

Se mere her: http://hannelisethomsen.com/

Om Maria Projektet:
Maria Projektet er et kunstprojekt, der med base i Mariakirken på Vesterbro søger nye social-etiske modeller for samtale, samvær og samfund via undersøgelser i kirkens og billedkunstens rum og praksis. Maria Projektet er drevet af en idé om, at kunsten kan være et forum for metodisk udveksling og udvikling, og projektets værker er derfor også forskellige forsøg på at udvikle en social-etisk tilgang og metode, der kan sætte nye dagsordener for, hvordan både kirken, kunsten og offentligheden lytter, taler, handler og tænker social-etisk.
Maria Projektet er kurateret af Matthias Borello og udviklet i samarbejde med Lise Christina Rasmussen, præst i Mariakirken. Projektet er generøst støttet af bl.a. Statens Kunstfond, Bikubenfonden, Augustinus Fonden, Ingeniør Kaptajn Aage Nielsens Familiefond, Københavns Stift (v. Social Etisk Udvalg), Den Innovative Diakonale Fond, Københavns Kommune og Vesterbro Lokaludvalg og kører frem til efteråret 2023.

De deltagende kunstnere er: J&K, Stine Marie Jacobsen, Khaled Barakeh, Hanne Lise Thomsen, Kenneth Balfelt Team, Santiago Mostyn og Tamar Guimarães & Jeuno JE Kim & Ronah Sadan.

Fernisering og boglancering 4. nov. 2022 kl. 17-20, Mariakirken, Istedgade 20, København V
Program for aftenen:
kl. 17.00 Velkomst og introduktion
kl. 17.30 Oplæsninger fra bogen
kl. 18.00 Koret Paradox opfører dagbogstekster af Rud Ellegaard
kl. 18.20 Oplæsninger fra bogen.
kl. 19.00 Suppe