Den store mangel på medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet rammer både patienter og medarbejdere. Situationen er så alvorlig, at der både er behov for en akut og en langsigtet indsats, hvis vi skal redde velfærden, mener Dansk Erhvervs adm. direktør, Brian Mikkelsen.

Foto: ABW

På landets offentlige og private sygehuse, plejehjem, dag- og døgnpleje kan man mærke den store mangel på arbejdskraft, og ofte må man vælge imellem at opgive at besætte stillingerne eller at ansætte personale uden de fornødne kvalifikationer.

Ifølge Politiken er manglen på medarbejdere i ældresektoren så desperat, at institutioner og hjemmeplejer hugger hinandens medarbejdere.

Konsekvensen af den manglende arbejdskraft er, at velfærden til de ældre og sårbare svækkes. Og at medarbejdernes trivsel daler, fordi de nuværende medarbejdere skal dække ind for dem, der mangler.

Hver tredje forsøg forgæves
De seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at hver tredje rekrutteringsforsøg i social- og sundhedsvæsenet var forgæves i perioden april til september 2021. Det svarer til 19.170 ubesatte stillinger.

4.090 var stillingsopslag for SOSU-hjælpere. 9.670 var for SOSU-assistenter. 3.450 var for sygeplejersker. 910 var for handicaphjælpere.

Rekrutteringsudfordringen er en fælles udfordring for hele velfærdsområdet – uanset om det er offentlige eller ikke-offentlige tilbud.

Således viser en medlemsundersøgelse blandt Dansk Erhvervs private og selvejende velfærdsvirksomheder på pleje- og socialområdet, at mangel på arbejdskraft er en produktionshæmmende faktor for over halvdelen af de adspurgte.

Når der er mangel på arbejdskraft i private og selvejende velfærdsvirksomheder rammer det i sidste ende de ældre og udsatte, fordi de ikke-offentlige leverandører må sige nej til at levere velfærdsydelser i det omfang, det efterspørges.

Dansk Erhverv: Behov for akut og langsigtet indsats
Dansk Erhvervs adm. direktør, Brian Mikkelsen, mener, at situationen med mangel på velfærdsområdet er så alvorlig, at der er behov for både en akut og en langsigtet indsats, hvis vi skal redde velfærden.

”For at løse det store akutte problem med manglen på arbejdskraft skal det blandt andet være nemmere at hyre udenlandsk arbejdskraft på velfærdsområdet.”

“For på lang sigt at løfte den omfattende velfærdsopgave med flere borgere med plejebehov, skal der i de kommende år uddannes mere personale end i dag. To ud af tre af vores medlemmer på området peger på investeringer i uddannelse som værende et helt afgørende initiativ. Vi bliver simpelthen nødt til at gøre det langt mere attraktivt for fremtidens unge at vælge velfærdsuddannelserne til. Det må være en fælles ambition for os alle,” siger Brian Mikkelsen.

Dobbelt så mange ældre
Antallet af danskere over 80 år forventes at stige fra 270.000 i dag til 560.000 frem mod 2045. Det svarer til godt og vel en fordobling de næste 25 år.

”Det giver en demografisk udfordring, som vi er nødt til at forholde os til og finde en løsning på, hvis vi vil bevare vores velfærdssamfund,” siger Brian Mikkelsen.

Lancering af Velfærdsrådet
Dansk Erhverv har i den forbindelse nedsat Velfærdsrådet, der skal arbejde sammen om at finde løsninger, der skaber et effektivt velfærdssamfund, vi har høj tillid til. Et velfærdssamfund, hvor vi får behandling og pleje af højeste kvalitet uanset, om det sker i offentlig eller privat regi.

Kilde.