Med budgetaftalen for 2023 sætter politikerne på Københavns Rådhus for alvor gang i rekruttering og uddannelse af personale til byens skoler og dagtilbud.

Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager glæder sig over budgetaftalen for 2023, som afsætter 43 mio.kr. årligt til flere uddannede lærere og pædagoger i de københavnske skoler og dagtilbud.
Fotograf Heine Pedersen

Københavns Kommune kan nu for alvor sætte turbo på merit-uddannelser af både lærere og pædagoger. Med budgetaftalen for 2023 satte budget-partierne på Københavns Rådhus 80 mio. kroner årligt af til rekruttering pr. år – heraf går 54 procent til børne- og ungdomsområdet – samlet over de næste fire år, løber det op i 162 mio. kroner.

– For Københavns børn er det et godt budget, vi har landet. Først og fremmest, fordi vi har prioriteret 43 mio. kroner årligt til rekruttering af lærere og pædagoger. Nu kan vi for alvor sætte skub i ex merituddannelserne, så vi som kommune selv kan være med til at være med til at øge antallet af uddannede voksne i vores skoler og dagtilbud. Flere uddannede lærere og pædagoger er helt afgørende for, at Københavns børn og unge kan få en vuggestue- og børnehavetid og en skolegang, hvor der er et konstant fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring, siger borgmester for børn og unge, Jakob Næsager.

Præcis hvordan de 43 mio. kroner årligt nu skal bruges, skal besluttes af Børne- og ungdomsudvalget i november, men borgmesteren og udvalget gik til budgetforhandlingerne med ambitionen om at skrue kraftigt op for antallet af meritlærere, som de bl.a. håber at finde blandt de 15% fastansatte lærere, der pt. Ikke har en læreruddannelse.

– De er i særdeleshed værd at investere i, fordi de allerede er ude i vores skoler og kender hverdagen i klasserummet, og de har valgt København og børnene til. Og tilsvarende vil vi også gerne øge uddannelsen af meritpædagoger blandt de mange engagerede pædagogmedhjælpere, der allerede arbejder i vores dagtilbud og fritidsordninger, siger Jakob Næsager.

Med de 162 mio. kroner til rekruttering er der mulighed for at gøre merit-uddannelserne i København mere attraktive ved at afsætte penge til vikarer, så de studerende kan få fri til at passe studierne.

– Meritstuderende arbejder ofte i fuldt skema samtidig med, at de studerer. Det er selvsagt hårdt, og vi skal sikre en god balance mellem arbejds- og studielivet, så flere får lyst til at tage en meritlæreruddannelse. Ligesom vi også gerne vil tiltrække flere sporskifte-meritstuderende med fx akademiske uddannelser, både til vores skoler- og dagtilbud.

Ud over øget merit-uddannelse håber borgmesteren også, at der bliver råd til at uddanne flere pædagogiske assistenter, og til at tilbyde de timelønnede vikarer i skolerne et kursus, der kan forberede dem på at undervise og de unge pædagogmedhjælpere får kursus i små børns udvikling og sprog.

Fakta

Partierne bag Københavns Kommunes budget for 2023

  • Enhedslisten
  • Konservative
  • Radikale Venstre
  • Venstre
  • Alternativet
  • Liberal Alliance
  • Nye Borgerlige
  • Dansk Folkeparti

Kilde.