Københavns bemandede legepladser nu oppe i gear igen og klar til en sommer med ekstra mange aktiviteter. Til glæde for små og store. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Sommerferien er skudt ind, og snart vil det igen syde af liv og aktiviteter på byens 27 bemandede legepladser. Københavns Kommune har nemlig modtaget 16,3 mio.kr. fra Børne- og Undervisningsministeriets pulje til sommeraktiviteter, og 1,5 mio. går direkte til legepladserne, hvor pædagoger og naturformidlere står klar med tilbud som cirkus, madkurser, futsal, teater, gøgl, grønne forløb og kreative værksteder.

Også Københavns fritidsklubber skruer op for aktiviteterne i år, ligesom der vil være flere idrætstilbud, ferie-camps og udflugter, end der normalt er skoleferien. Det skal hjælpe byens børn og unge godt igennem sommeren, for langt flere end normalt forventes at tilbringe hele eller dele af ferien i København på grund af corona-krisen. Flere aktiviteter vil være særligt målrettet udsatte børn og unge, som har været særlig hårdt ramt af krisen.

Der vil være forskellige aktiviteter fra legeplads til legeplads. Målgruppen er de 6-17-årige, også de mange børn og unge, der ikke normalt kommer i fx idræts-og fritidsklubber. Oversigten over legepladsernes aktiviteter opdateres løbende

Fakta om sommerferiepuljen.
Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har den 9. juni 2020 bevilget 200 mio. kr. til en sommer- aktiviteter for børn og unge. Pengene er blevet fordelt mellem alle landets kommuner efter antallet af børn og unge i alderen 6-17 år.

Københavns Kommune er blevet tildelt 16,3 mio. kr. som er fordelt mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen (8,7 mio. kr.), Kultur- og Fritidsforvaltningen (4 mio.kr.), Socialforvaltningen (2 mio. kr.), Teknik- og Miljøforvaltningen (1,5 mio. kr.) samt Økonomiforvaltningen (0,1 mio.kr til ekstern revision).

Flere af kommunens sommerinitiativer målrettes Københavns udsatte børn og unge for at afbøde de sociale og faglige konsekvenser, som krisen har haft for dem.