D. 8. maj mødtes Vesterbro Lokaludvalg for at diskutere COBEs oplæg til helhedsplan og d. 10. maj diskuterede de Jernbanebyen med overborgmesteren. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Lørdag d. 8. maj mødtes de i lokaler på Otto Busses Vej for at diskutere COBEs vinderprojekt til helhedsplan for Jernbanebyen. På mødet blev projektet præsenteret for os af repræsentanter fra DSB Ejendommen, Freja Ejendomme og to yderligere rådgivere fra dommerkomitéen.

Det gav dem mulighed for at få stillet spørgsmål til projektet, og efter en efterfølgende perspektivering af, hvad der stod i Kommuneplan 19 om kommunes mål med byudviklingen af området, fik de en god drøftelse af, hvad de som lokaludvalg mener om oplægget til helhedsplanen.

Kan vi bruge erfaringerne for udviklingen af Carlsbergbyen
Når de netop nu står på startlinjen for udviklingen af Jernbanebyen, er det vigtigt for dem, at man kigger på, hvordan de kan bruge erfaringerne fra udviklingen af Carlsberg ift. Jernbanebyen.

Her er der særligt fem opmærksomhedspunkter, som det for os har vist sig, at man skal være ekstra opmærksomme på, ved store byudviklingsprojekter:

  1. Hold øje med at de grønne områder faktisk også bliver etableret.
  2. Vigtigt at være opmærksomme på infrastrukturen fra starten af.
  3. Vigtigt at være opmærksom på at de bevaringsværdige bygninger bruges til noget.
  4. Der hvor man ikke kan tjene penge, skal man være opmærksom fra starten af, så det ikke bliver gemt til sidst.
  5. Vigtigt at være opmærksomme hvad der var de oprindelige intentioner, når der laves lokalplaner og gives dispensationer.

Det er bl.a. de punkter, som de vil holde ekstra øje med, når bebyggelsen af Jernbanebyen endeligt går i gang.

Helhedsplanen på godt og ondt
Efter en status fra deres netværksgruppe diskuterede vi de dilemmaer, som de ser i COBES helhedsplan.

  • Planen lægger op til meget bebyggelse og mindre grønt, end vi havde ønsket os. Områdets park opfylder ikke ønsket om en mellemstor park, som defineres ved 2. hektarer.
  • Der er reserveret areal til offentlige funktioner og almene boliger. Særligt planerne for skolen ser gode ud, men vi er er bekymrede for, at der er reserveres nok plads til institutioner og skæve bo-former.
  • Vil vi gå på kompromis med at bygge højere for at få flere grønne arealer?
  • Vi mangler plads til fritid og kultur, der ikke kan udføres på en fodboldbane. Er der plads til det uorganiserede fritidsliv?

En god diskussion med overborgmesteren
Allerede mandag fik de anledning til at tage vores tanker om COBEs helhedsplan videre til overborgmesteren på et internt møde, hvor fokus netop var at få en fælles forståelse for planerne for Jernbanebyen.

I deres fælles fokusområde ligger bl.a. udforingen med at få koblet det nye byområde sammen med eksisterende by både på Vesterbro-siden og til Sydhavnen og havnen på den anden side.

Ønskescenariet er en bred cykelbro over banelegemet, der også indbyder til ophold på broen. En sådan løsning er dog dyr, og den endelige løsning afhænger derfor af igangværende økonomiske forhandlinger.

Dertil drøftede de nogle af de punkter, som de ser som de gode takter i planen (skolen, planen om fodboldbaner, fokus på støj og bilfrie områder), men også de punkter hvor de ser udfordringer (er der nok plads til institutioner, de havde håbet på endnu mere grønt, og bliver der en reel mulighed for at eksperimentere med alternative bo-former også tidlige i anlægsfasen).

Hvad der kan lade sig gøre at ændre på ift. den helhedsplan, der nu ligger på bordet, kommer an på både økonomiske forhandlinger, hvem der ender med at købe de grunde, der er til salg, og sidenhen hvordan de enkelte lokalplaner bliver udformet med mere konkrete betingelse for de enkelte byggeområder.

Afsluttende skriver Vesterbro Lokaludvalg: Vi er med hele vejen og gør vores indflydelse gældende der, hvor vi kan. Tak til Lars Weiss for et godt og konstruktivt møde.