På alle københavnske folkeskoler er man i gang med at styrke muligheder og tilbud til skolernes ældste elever. Kampagnen skal informere byens forældre og andre interesserede om, hvordan vi i kommunen omsætter de 220 mio. kr. som politikerne over en firårig periode har bevilget til at styrke udskolingen.

To tredjedele af bevillingen følger eleverne, og er udmeldt i skolens budget og kan bruges på indsatser, som skolerne vurderer, vil have den bedste effekt hos dem. Den sidste tredjedel er udlagt som en pulje, som skolerne har kunnet søge til at afprøve og udvikle nye måder at arbejde med folkeskolens ældste elever, fx i form af særlige talentforløb, erhvervsforløb eller intensive forløb for elever med faglige udfordringer.

Kampagne i byrummet.
I uge 11 vil folk, der færdes i byrummet kunne se plakater på kommunens plakatsøjler, på biblioteker, i svømmehaller og på byens skoler, der informerer om skolernes udskolings-indsatser.

På de sociale medier bringer vi også små film med nogle af vores store elever, hvor de viser et udsnit af alt det, de laver, når de er i skolen, og som henviser til en kampagnehjemmeside (www.vivokser.kk.dk), hvor udskolingsindsatserne er beskrevet.

”Vi vokser i folkeskolen – Kbh!”
Kampagnens titel er “Vi vokser i folkeskolen – Kbh”. Det handler om, at vi vokser på rigtige mange måder i København. Dels vokser børnene – det er åbenlyst. Men titlen signalerer også, at vi i Københavns Kommune er ret ambitiøse, når det gælder folkeskolen.

I kommunen er der et ønske om og en vilje til, at børnene og de unge vokser som mennesker og bliver dygtigere, får bedre karakterer, mere udsyn og stærkere indsigt og bliver til dannede og demokratiske medborgere. Endelig vokser vi også i antal – vi bliver flere og flere folkeskoleelever i København.

Fakta om styrket udskoling i København: Målene med styrket udskoling er, at:
Flere elever ønsker at blive i folkeskolens ældste klasser.
I dag skifter ca. 10 procent af eleverne i 7.-9. klasse skole, nogle til andre folkeskoler, nogle til privatskoler og efterskoler. En bedre ud¬skoling skal reducere udsivningen fra de store klasser i folkeskolen.

Eleverne bliver dygtigere.
Der arbejdes på at sikre fremgang i afgangskaraktererne, ikke mindst for elever med anden etnisk baggrund end dansk.

Alle elever bliver parate til livet efter folkeskolen.
Flere elever skal erklæres uddannelsesparate og gennemføre en ungdomsuddannelse. 35 procent af 8. klasses-eleverne i København bliver erklæret ikke-uddannelsesparate, mens det i resten af landet er 28 procent.

Læs mere her.