Den borgervendte kriminalitet falder i Folehaven, og politiet har strøget området fra sin liste over særligt udsatte boligområder. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto ABW

Ungeværter og juniorbetjente er blevet en del af bybilledet i Folehaven i Valby. Sammen med en række andre tiltag som bedre belysning og fokus på positive fællesskaber gennem aktiviteter i kultur- og idrætshytter har det bidraget til, at borgerne i området opfatter det som mere trygt. Den positive udvikling skal fortsætte, hvis det står til overborgmester Lars Weiss (S):

”Det har kæmpe betydning for københavnernes livskvalitet, at man kan bo i et område uden kriminalitet og føle sig tryg i sit hjem og nabolag. Derfor har vi arbejdet benhårdt for at få kriminaliteten ned og trygheden op i områder som Folehaven. Nu forlænger vi tryghedspartnerskabet i Folehaven, så det gode arbejde kan fortsætte de næste år,” siger overborgmester Lars Weiss.

Kriminaliteten i Folehaven er faldet, så den nu ligger under gennemsnittet for København. I 2020 blev der anmeldt 64 tilfælde af borgervendt kriminalitet – som fx lommetyveri, indbrud og vold – i Folehaven, hvilket er det laveste antal siden 2009. Det svarer til 28,8 anmeldelser pr. 1.000 borgere i 2020 – mod 37,9 anmeldelser pr. 1000 indbyggere i resten af byen. Det viser tal fra kommunens Tryghedsundersøgelse 2021.

Samtidig har politiet taget Folehaven af listen over særligt udsatte boligområder, hvor bydelen har figureret siden 2011. Listen markerer områder med blandt andet særligt høj kriminalitet.

”Jeg er glad for, at politiet bekræfter den positive udvikling i Folehaven. Nu skal vi fortsætte med de tiltag, vi har set virker – for eksempel idræts- og kulturhytterne,så vi får de unge ind i nogle positive fællesskaber og giver dem et godt alternativ til at hænge ud på gaden,” siger Lars Weiss.

Tryghedsundersøgelsen viser desuden, at trygheden i Folehaven er steget. Andelen af utrygge borgere er faldet fra 19 procent i 2017 til 17 procent i 2021. I samme periode er andelen af utrygge i aften- og nattetimerne faldet fra 32 procent i 2017 til 26 procent i år. Det er også lykkedes at lægge en dæmper på det hashsalg, der tidligere var udbredt på butikstorvet i Folehaven. Således peger blot tre procent af de adspurgte borgere på, at det er salg af hash eller narkotika, der gør dem utrygge i Folehaven.

”Beboerne i Folehaven har fået deres butikstorv tilbage. Det viser for mig, at det tryghedsskabende arbejde i kombination med politiets konsekvente fokus på hashhandlen er med til at gøre en forskel og skabe større tryghed. Men vi er ikke i mål – vi skal altid arbejde på at gøre det endnu bedre,” siger overborgmester Lars Weiss.

Fakta

  • Tryghedspartnerskabet Folehavens overordnede mål er at øge den oplevede tryghed og begrænse kriminaliteten i partnerskabsområdet. Det sker i et tæt samarbejde mellem Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B.
  • Den nuværende partnerskabsaftale løber fra 2018 til 2021, men bliver forlænget med en ny aftale fra 2022-2025. Forlængelsen er besluttet af Økonomiudvalget som en del af budgetforslaget for 2022.
  • Tryghedspartnerskabet har haft fokus på at øge trygheden gennem initiativer som fx lokale ungeværter, der har stået i spidsen for fællesarrangementer i Folehaven, juniorbetjente, som sikrer udsatte unge voksenkontakt og lovlydige forbilleder, samt en idræts- og kulturhytte, der kan danne ramme om positive aktiviteter.
  • Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse 2021 kan læses på https://www.kk.dk/artikel/tryghedsundersoegelsen