Grundet Covid-19 er der sket et markant fald i antallet af pålagte afgifter. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk / Dit Vesterbro

Når Københavns Kommunes p-vagter bevæger sig ud i hovedstadens gader på daglig basis, er missionen klar. For at trafikken kan glide sikkert og uhindret, er det vigtigt, at køretøjer henstilles lovligt. Eller med andre ord; parkeringskontrollen har til formål at sikre fremkommelighed og fremme trafiksikkerhed i byen.

På den baggrund viser tallene for 2020 ikke overraskende, at størstedelen af de pålagte p-afgifter igen er uddelt netop for forseelser, der har betydning for trafiksikkerheden og fremkommeligheden i byen. Det drejer sig især om parkering for tæt på vejkryds. Enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen Jesper Borch siger:

– 2020 har været et usædvanligt år, men det er ikke overraskende, at vi har uddelt flest afgifter for forseelser, som kompromitterer trafiksikkerheden og mindsker fremkommeligheden, for trafiksikkerhed og fremkommelighed er hele det grundlag, vores indsats hviler på. Derfor er vores fokus særligt rettet mod forseelser af denne type. Når vi pålægger en afgift, er det for at gøre trafikken mere sikker for både bilister og bløde trafikanter og for at få den til at glide lettere.

Den årlige opgørelse viser, at ikke mindre end 72 pct. af parkeringsafgifterne skyldes forhold, der går ud over trafiksikkerheden og/eller fremkommeligheden. Den største forseelse i denne sammenhæng er parkering for tæt på vejkryds, som har særlig betydning for oversigtsforholdene og dermed trafiksikkerheden. Manglende betaling udgør 28 pct. af det samlede antal afgifter.

Betragteligt fald i antallet af afgifter
Der er samlet set udstedt 224.039 afgifter i 2020 i modsætning til 332.282 i 2019. Faldet skyldes hovedsageligt, at der var begrænset parkeringskontrol i en periode af foråret og sommeren i forbindelse med den samlede indsats mod Covid-19. En stor del af parkeringsvagterne varetog i disse perioder coronarelaterede opgaver, hvor fx politiet havde anmodet om assistance til at hjælpe byens borgere med at holde afstand og undgå større forsamlinger. Samtidig faldt pendlertrafikken betragteligt i samme tidsrum.

Grundet Covid-19’s indflydelse på parkering og parkeringskontrol kan årets tal på parkeringsområdet dårligt sammenlignes med tidligere år udover ligheder i de typiske forseelser, fortæller Jesper Borch:

– I perioden med neddrosling af parkeringskontrol prioriterede vi i endnu højere grad at kontrollere for ulovlig parkering, der udgør risiko for trafiksikkerheden og i mindre grad for manglende betaling. Det kunne vi, fordi vi oplevede mindre trængsel fra biler i betalingsområdet, når der i mindre grad end normalt skete pendlerparkering og ærindekørsel til butikker, restauranter og andre tilbud i de indre dele af byen.

Teknik- og Miljøforvaltningen kan i øvrigt konstatere, at bilisterne i høj grad har taget betaling gennem telefonen til sig. I 2020 skete 95% af betalinger for parkeringer ved brug af mobile parkeringsapps, mest 5% skete via betaling i automat. Parkeringsapps giver fleksibilitet, da brugerne både kan forlænge eller standse parkeringen fra telefonen i stedet for at skulle finde en automat, når tiden er ved at løbe ud.