En afdeling i Teknik- og Miljøforvaltningen har gennem flere år bogført timer på fiktive anlægskonti uden at have haft budget til det. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

En afdeling i Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning har gennem flere år bogført medarbejdertimer på fiktive anlægskonti uden at have haft budget til det. På tre år er der registreret et underskud på over 37 mio. kr., og beløbet kan stige med yderligere 15 mio. kr. i 2020. Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen har krævet en redegørelse om forløbet, som kan få personaleretlige konsekvenser.

Når politikerne i Københavns Kommune under de årlige budgetforhandlinger bevilger penge til anlægsprojekter, skal de afsatte midler blandt andet gå til at dække lønnen for de timer, som kommunens projekt- og byggeledere, udbudsjurister og tekniske designere bruger på hvert enkelt projekt. Administrationsbidraget skal sikre, at forvaltningens interne udgifter relateret til et anlægsprojekt konteres direkte på anlægsbevillingen for det konkrete projekt. Men i forbindelse med en centralisering og professionalisering af forvaltningens økonomistyring er det netop kommet frem, at der gennem 2017, 2018 og 2019 er bogført 37,1 mio. kr. på tre fiktive anlægsprojekter uden bevilling, og dermed er kommunens regler ikke overholdt. Ved at bogføre forbrug på konti med et negativt budget er udgiften ikke synlig ved almindelig gennemgang, og indtil videre er det ikke til at se, hvilke anlægsprojekter timerne eventuelt skal henføres til. Dermed er proceduren i strid med bevillingsreglerne.

Beløbet ventes at vokse med op til 15 mio. kr. i 2020, og der kan ifølge kommunens interne revision være tale om besvigelse i form af bevidst fejlinformation i et regnskab. Derfor kræver teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) en redegørelse, der afdækker hændelsesforløbet, og hun vil ikke udelukke, at det kan have personaleretlige konsekvenser:

– Det er under al kritik, at Teknik- og Miljøforvaltningen ikke overholder kommunens regler, og det ærgrer mig, at der endnu en gang dukker en dårlig sag op, mens forvaltningens ansatte dagligt sætter en ære i at løfte forvaltningens ry og genskabe en tillid til kommunen. For at undgå at denne slags problemer gentager sig i fremtiden, har jeg krævet en redegørelse om hændelsesforløbet. Samtidig har jeg en forventning om, at forvaltningen arbejder på få løst problemerne med rådgivning fra Intern Revision. Når redegørelsen foreligger, må vi se på, hvad den skal have af konsekvenser, siger Ninna Hedeager Olsen.

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at slå fast, hvad den reelle årsag til ubalancen skyldes. Forvaltningens nye centrale økonomiafdeling vurderer dog, at udfordringen blandt andet kan hænge sammen med forvaltningens overgang til nyt økonomisystem og implementeringen af en ny tidsregistrering, reduktion af anlægsmåltallet i 2018 samt en manglende løbende tidsregistrering. Alle disse mulige forklaringer skal nu afdækkes med en redegørelse til Teknik- og Miljøudvalget, mener Ninna Hedeager Olsen:

– Det er for tidligt at konkludere, hvorfor reglerne er blevet brudt, men der skal ikke herske tvivl om, at den anvendte praksis på ingen måde er i orden. Alle alarmklokker ringer, når der findes fiktive konti uden dækning for millionunderskud, hvor den øverste ledelse ikke har været orienteret om håndteringen, og det kan være med til at skabe mistillid til en forvaltning, som ellers arbejder hårdt i københavnernes tjeneste. I første omgang afventer jeg en redegørelse, som kan klarlægge, hvad der er sket, inden vi lægger os fast på, hvad den skal have af konsekvenser, siger Ninna Hedeager Olsen.

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder for at håndtere den økonomiske udfordring med et såkaldt internt lån, der skal afdrages over en årrække, for at undgå drastiske besparelser her og nu.

Hvad er administrationsbidraget?

Administrationsbidraget er baseret på en timepris og en forudsætning om, hvor mange timer der tidsregistreres på anlægsprojekterne. Administrationsbidraget anvendes i dag alene i én afdeling. Bidraget er ikke anvendt i forvaltningens øvrige afdelinger.