Langebro spærres for al trafik i nattetimerne de kommende to weekender. Det skyldes flere tekniske forbedringer af broens vandafledning. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto: Jesper Thode Larsen, Byportalerne.dk – Dit Vesterbro

Coronakrisens restriktioner på det københavnske natteliv har i forvejen begrænset mængden af trafik over Langebro i døgnets sene timer. Og det udnytter Teknik- og Miljøforvaltningen nu til at få foretaget en række forbedringer på broen.

Renoveringsarbejdet betyder, at broen spærres for al trafik i tre nætter i tidsintervallet kl. 23:00 til kl. 6:00 fra fredag den 4. december til mandag den 7. december og tre nætter i samme tidsintervaller fra fredag den 11. december til mandag den 14. december.

Det forventes dog, at arbejdet kan gennemføres i løbet af de fire første nætter. Kommunen har alligevel givet tilladelse til i alt seks natspærringer på grund af risikoen for dårligt vejr eller andre uforudsete hændelser.

Der skal blandt andet monteres en såkaldt drypnæse på broens underkanter, som har til formål at lede regnvand fra kørebanen korrekt ned i broens tagrende og dermed undgå, at der kommer vand i maskineriet. Derudover skal der monteres såkaldte spuledyser i de eksisterende tagrender, som spuler renderne rene med vand og skal forhindre skidt i at samle sig. Arbejdet kommer ikke til at støje.

I forbindelse med en miljøsanering af parkeringskælderen under Langebro i 2019 kunne Teknik- og Miljøforvaltningen konstatere, at dele af betonstrukturen havde taget skade af flere års nedsivning af regnvand.

Fakta om renovering af Langebro

  • Der er givet tilladelse til seks natspærringer af Langebro i tidsrummet kl. 23:00 – 6:00 fordelt på tre nætter de næste to weekender.
  • Natspærringerne skyldes en række monteringer og forbedringer, der skal optimere broens vandafledning.
  • Langebro vil blive betonrenoveret i perioden 2021-2025.
  • Langebro er opført i 1954 og skaber forbindelse mellem H.C. Andersens Boulevard og Amager Boulevard på Amagersiden. Broen er 450 m. lang, og bredden er 32 m. Broen er bygningsfredet med brotårnet, bropiller og ramper (Arkitekt Kaj Gottlob, 1954).
  • Københavns Kommune overtog det fulde ejerskab af Langebro fra By og Havn i 2012.
  • Langebro er 66 år gammel, og broens forgængere blev henholdsvis 27 og 24 år, inden de var forældede.