En ny rapport fra Rambøll viser en række fordele ved at satse på mere mikromobilitet i København, der begrænser trængslen og øger brugen af kollektiv trafik. Både el-løbehjulsbranchen og Dansk Erhverv ønsker bedre regulering på området.

Foto ABW

Der triller flere biler ud på vejene i København, og trængslen er stigende i hovedstaden. Tal fra Vejdirektoratet viser, at der var kommet 33% flere biler på de 11 største indfaldsveje til København i 2019 ift. 2011. En vej til at sænke trafiktrængslen kan være at erstatte bil-og taxature med el-løbehjul. Det viser en ny rapport fra Rambøll.

Undersøgelsen er lavet på vegne af Nordic Micromobility Association, og målet er at vise, hvordan el-løbehjul kan være et værktøj til at løsne op for biltrængslen i København. Ifølge rapporten kan mikromobilitet både mindske trængsel og parkeringsvanskeligheder, men også give København en mere bæredygtig infrastruktur og bidrage til målet om klimaneutralitet i 2030.

“Hvis vi gerne vil fremme den grønne omstilling i København, er vi nødt til at kigge efter mere klimavenlige transportformer, der kan gøre det nemt og hurtigt at komme rundt i byen. For at el-løbehjulene skal fungere optimalt og blive en naturlig del af bybilledet, kræver det en velorganiseret infrastruktur, god regulering og tydelige parkeringszoner, som i Stockholm og Aarhus,” siger Erik Hasselbalch, der er dansk landechef for svenske Voi.

Tysk test viser stor effekt Han er klar til at gå i dialog med kommunen og vise, hvordan man er lykkedes med at integrere el-løbehjul i trafikken i andre byer. Kombinationen af mikromobilitet og offentlig transport har tidligere vist positive resultater, når byer skal sænke deres CO2-udledning og tilbyde borgere og turister mere klimavenlige transportmuligheder.

I 2020 lavede S-Bahn Stuttgart og Mobimeo et forsøg sammen med Voi, hvor brugere kunne planlægge deres rute og anvende el-løbehjul for at komme til og fra toget. Det resulterede i en stigning på 35 pct. af salg af billetter til offentlig transport. I en lignende rundspørge lavet af DSB, svarer 25 pct. de rejsende, der anvender en kombination af mikromobilitet og offentlig transport, at de udelukkende bruger el-løbehjul frem for bil til at komme det sidste stykke af rejsen.

”I en spørgeundersøgelse svarer over 16% af el-løbehjuls brugerne, at de ville bruge et el-løbehjul i stedet for bil eller taxa, hvis de havde muligheden. Det er et højt tal, som kun bliver højere, hvis vi evner at lave den rette infrastruktur i fremtiden,” vurderer Erik Hasselbalch.

Dansk Erhverv støtter op Også hos Dansk Erhverv håber administrerende direktør Brian Mikkelsen at se el-løbehjulene som en del af de trafikale løsninger i København.

“I Dansk Erhverv er vi altid klar til at skubbe på så der også fremover vil være klimavenlige el-løbehjul i København. Grønne transportmidler skal indgå i den bredere diskussion af mobilitet i storbyer. Derfor er de selvfølgelig også med i Dansk Erhvervs indspil i dialogen med Københavns Kommune om trafiksituationen i Hovedstaden,” siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv er sammen med andre aktører på transportområdet indgået i dialog med Københavns Kommune for at diskutere udviklingen af mikromobilitet i København samt mulighederne for at genindføre el-løbehjul som offentlig tilgængeligt transportmiddel.

København overhales af andre nordiske byer Rambølls seneste rapport viser, at København sakker langt bagud i forhold til byer som Oslo og Aarhus, når det kommer til brugen af el-løbehjul. Mens man i Oslo har 8.000 el-løbehjul, og Aarhus netop har fordoblet antallet, er det i København kun tilladt at opstille 3.200 el-løbehjul uden for forbudszonen. Ifølge landechefen for Voi i Danmark er brugen af el-løbehjul faldet med tæt på 90% i København siden forbuddet mod parkering i de indre dele af byen.

I Rambøll rapporten fremgår det, at Københavns Kommune siden 2021 oplever langt færre problemer med el-løbehjul, der ifølge kommunen generelt parkeres korrekt inden for de afmærkede områder. Den nuværende regulering skal vurderes af Teknik- og Miljøudvalget til oktober, hvor operatørerne håber på en lempelse af de mest strikse reguleringer i Europa på området.

Dette er operatørernes anbefalingerne til kommunen: 1. Dedikerede parkeringszoner 2. Tilbyd mikromobilitet ved kollektive trafikknuder 3. Højere grænse for antallet af elløbehjul.