Sundhedsstyrelsen har skrevet en pjece, der svarer på nogle af de hyppigste spørgsmål, som danske muslimer kan have til vaccinationer. Pjecen er lavet sammen med en række dansk-muslimske organisationer. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Siden udrulningen af vacciner begyndte i Danmark i december måned, har knap 1,4 millioner påbegyndt vaccination. Det svarer til cirka 24 procent af befolkningen.

Spørgsmål og svar om islam og vaccination mod COVID-19. PR-Foto.

Pjecen til danske muslimer er en del af den store informationsindsats i forbindelse med vaccinationsudrulningen. Her er der fokus på at nå ud til alle dele af befolkningen med information. Pjecen svarer på spørgsmål, som man kan have som muslim om vaccination. Målet er at give den information, som der er behov for, for at beslutte om man vil vaccineres.

”Vi anbefaler, at alle, der får tilbudt en vaccination, lader sig vaccinere med COVID-19. Det er den bedste måde at opnå en bedre kontrol med epidemien på og undgå, at folk bliver syge og dør af COVID-19,” siger enhedschef i Forebyggelse, Niels Sandø.

Der kan være mange overvejelser i forbindelse med valget om at lade sig vaccinere. Det kan både være rent sundhedsfaglige spørgsmål til vaccinerne, men nogle kan også have spørgsmål til vaccinerne af religiøs karakter.

”Det er frivilligt, om man vil vaccineres. Det, vi gerne vil være sikre på, er, at alle tager beslutningen på et oplyst grundlag. Derfor er det væsentligt, at man som borger får svar på de spørgsmål, der betyder noget for den beslutning, man skal tage om vaccination. Pjecen svarer derfor på de centrale spørgsmål, der kan fylde for borgere med muslimsk baggrund,” siger Niels Sandø.

Pjecen er udarbejdet i samarbejde med Dansk Islamisk Center, Diyanet (Dansk-Tyrkisk Islamisk Stiftelse), Den Islamiske Union i Danmark, Dansk Marokkansk Forum, Muslimernes Fællesråd, Dansk Muslimsk Union og Minhaj-ul-Quran Danmark.

Se pjecen: Spørgsmål og svar om islam og vaccination mod COVID-19

See: FAQ about Islam and vaccination against COVID-19