Den sociale hjemmepleje søger flere SOSU-assistenter, -hjælpere og sygeplejersker til at gøre en forskel for udsatte københavnere.

”Hver dag er forskellig. Hver dag gør vi en forskel”. Sådan lyder budskabet i den sociale hjemmeplejes kampagne, der skal få flere københavnere til at søge et job, der gør en forskel for udsatte københavnere mellem 18 og 65 år, der har brug for ekstra hjælp i deres hjem.

“Vi har en stor opgave – ikke kun i København men på landsplan – med at fortælle hvor vigtigt jobbet som SOSU-assistent, -hjælper og sygeplejerske er. Deres indsats er uvurderlig,” siger socialborgmester Mia Nyegaard (RV) og uddyber: “I den sociale hjemmepleje kan man virkelig tale om at have et job, hvor man gør en forskel. Jeg er så imponeret over, hvor gode medarbejderne i den sociale hjemmepleje er til at skabe en nærværende og omsorgsfuld kontakt til nogle af de mest sårbare og udsatte københavnere.”

I øjeblikket er der godt 40 stillinger slået op i den sociale hjemmepleje fordelt på SOSU-assistenter, -hjælpere, sygeplejersker og sommervikarer.

Den sociale hjemmepleje er delt op geografisk i Center Syd, der dækker Amager, Christianshavn, Vesterbro og Valby, og Center Nord, der dækker områderne Nørrebro, Bispebjerg, Vanløse, Østerbro og indre by. Cirka halvdelen af stillingerne er til Center Syd og den anden halvdel er til Center Nord.

Landsdækkende mangel på arbejdskraft.
Manglen på arbejdskraft inden for social- og sundhedspersonale er dog langt fra kun et københavner-problem. Ifølge Kommunernes Landsforening vil der på landsplan mangle 15.000 SOSU-assistenter og -hjælpere inden for de næste fem år. “Vi er jo ikke den eneste kommune, der oplever udfordringer med rekruttering. Og det er et større samfundsmæssigt problem, som kræver mange kræfter at løse. Men det, som vi kan gøre, er at blive bedre til at tale arbejdet i hjemmeplejen op – og blive bedre til at fortælle om alle de gode og givende ting, som arbejdet i den sociale hjemmepleje indeholder. Det giver jo stor værdi at hjælpe udsatte og sårbare mennesker – og den historie har vi måske ikke været gode nok til at fortælle,” siger Mia Nyegaard

Den sociale hjemmepleje mangler både fastansatte og sommervikarer. SOSU-assistenter og -hjælpere og også en del sygeplejersker. “De senere år har Socialforvaltningen i København også oplevet en mangel på sygeplejersker. Det skyldes blandt andet en opgaveglidning fra regionerne til hjemmeplejen – hvor vi har fået flere sundhedsfaglige opgaver end tidligere,” siger socialborgmesteren.

Rekrutteringskampagnen for den sociale hjemmepleje kan blandt andet ses på byplakater i København i uge 21. Derudover vil der løbende være gode historier om den vigtige indsats på Københavns Kommunes sociale medier og en indsats målrettet uddannelsesstederne.

Om den sociale hjemmepleje:
Den sociale hjemmepleje i København er en specialiseret hjemmepleje og hjemmesygepleje, der hjælper københavnere mellem 18 og 65 år, der har brug for ekstra hjælp i deres hjem.
Den sociale hjemmepleje er med til at skabe et godt og værdigt liv for udsatte og sårbare københavnere, der lever med et handicap, et misbrug, er kronikere eller er udfordret psykisk.
På hjemmesiden www.kk.dk/socialjob kan du finde en liste med ledige stillinger og læse mere om den sociale hjemmepleje.