Selvom mere end 10 procent af børn og unge i Danmark bruger snus-lignende produkter, er forældres viden om brugen og farligheden begrænset. Det viser to nye rapporter, som undersøger unges opfattelse og brug af nikotinprodukter samt forældres holdninger til og viden om produkterne.

PR-Foto

Mere end hver 10. barn og ung bruger snus-lignende produkter som snus og nikotinposer, og mere end 30 % af børn og unge bruger tobaks- og nikotinprodukter. Det er bekymrende, da nikotinen er særligt skadeligt for børn og unge.

For at blive klogere på holdninger og viden om de snuslignende produkter har Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet to rapporter, som offentliggøres i dag. Den ene undersøgelse ser på unges holdninger til produkterne, og den anden undersøger forældres holdninger og viden.

Forældre mangler viden om produkterne
Rapporterne på peger på et misforhold mellem forældres viden om snus-lignende produkter og omfanget af brugen, og den virkelighed deres børn oplever. Børn og unge fortæller, at deres forældre advarer om sanktioner, hvis de begynder at ryge, men at forældrene i højere grad tolererer, hvis de bruger snus-lignende produkter, selv om begge dele er afhængighedsskabende og skadelige.

”Alt for mange børn og unge bruger røgfri nikotin, og desværre er andelen kraftigt stigende. Som forældre er der al mulig grund til at tage en snak med sit barn om disse produkter, og ikke kun rygning. For der er absolut ingen grund til, at børn og unge bliver afhængige af nikotin. Vi ved jo at det er skadeligt, særligt for unge, hvis hjerne stadig er under udvikling, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø og tilføjer:

”Rapporten viser også, at der er behov for en indsats for at gøre særligt forældre opmærksomme på, at deres børn udsættes for helt nye produkter, der ganske enkelt ikke fandtes, da de var unge.”

Alle typer af unge bruger nikotin
Rapporten, der undersøger unges opfattelse og brug af snuslignende produkter, viser, at det er alle typer af unge, der bruger snuslignende produkter, og at det ikke er muligt at skitsere en “typisk bruger”; det er alt fra elitesportsudøvere til gamere og unge fra efterskoler, erhvervsskoler og gymnasier, og produkterne bliver både brugt hjemme, i skolen, på arbejde, og i fritiden, f.eks. under sport.

Ungerapporten tegner også et billede af, at der ikke er sammenhæng mellem om et ungt menneske kunne finde på at eksperimentere med rygning, og om de kunne finde på at eksperimentere med snus.

På den anden side viser forældrerapporten, at nogle forældre forbinder brugen af produkterne til børn og unge med særlige personlige karakteristika f.eks. usikkerhed, lavt selvværd, eller med problemer i hjemmet. Samtidig er der blandt nogle forældre en opfattelse af, at hvis deres barn ikke kan finde på at ryge, kan barnet heller ikke finde på at bruge snus. De færreste tænker, at det er noget deres børn og deres venner bruger.

Se de to rapporter:

Unges brug af og forældres perspektiv på røgfri nikotin

Om produkterne

Snus-lignende produkter eller røgfrie nikotinprodukter er samlebetegnelse for:

  • snus
  • tyggetobak og
  • nikotinposer.

Alle tre produkttyper indeholder nikotin, der er afhængighedsskabende.

Kilde.