Mændenes Hjem søger en erfaren udviklingskonsulent til en spændende og bred stilling. Stillingen er i første omgang et barselsvikariat, men med gode muligheder for forlængelse og fastansættelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Mændenes Hjem er en organisation, der har været igennem en rivende udvikling det seneste årti, og i dag beskæftiger omkring 200 medarbejdere fordelt på en række forskellige social- og sundhedsfaglige indsatser på fem adresser. De driver en boafdeling, en natcafe, to stofindtagelsesrum, to sundhedsklinikker, en skærmet natcafe for kvinder, en cafe, en frivillighedsindsats og en række udviklingsprojekter. Deres målgruppe er udsatte mennesker, hvis livssituation ofte er præget af hjemløshed, afhængighed og fysisk og psykisk sygdom. De har dagligt kontakt til mellem 500-800 mennesker i målgruppen på tværs af tilbuddene.

De er vokset hurtigt, og har nu behov for at få styrket deres organisatoriske, tværgående arbejde og deres strategiske udviklingsarbejde. Det håber de, du kan hjælpe dem med. Du vil arbejde tæt sammen med forstander, økonomichef og afdelingsledere, men også i høj grad skulle kunne arbejde selvstændigt og proaktivt.

Dine opgaver vil bestå i at bistå med projektstyring af deres udviklingsprojekter, udvikling af nye indsatser og projekter, organisationsudvikling og tværgående arbejde. Det kan fx være politikudvikling, deltagelse i forskellige mødefora, kommunikation med fonde og politikere, pressesamarbejder, samarbejde med lokalmiljøet, udarbejdelse og indsamling af dokumentation fra afdelingerne, forefaldende akademisk/skrifteligt arbejde mv.

Læs mere om jobbet og hvordan du søger her.