Fra 1. oktober har kommunen påbegyndt en sænkning til 19 grader i kommunale bygninger og vil desuden mindske udendørsbelysning, afkorte fyringssæsonen og uddele energisparetips til medarbejdere.

Foto ABW

Københavns Kommune har i en årrække overvåget energiforbruget på skoler, daginstitutioner og kulturhuse for at opnå energibesparelser og mindske CO2-udslip. På et møde i Økonomiudvalget d. 27.9 har kommunen besluttet at udvide indsatsen markant med en række tiltag, hvor der skal spares på varmen og strømmen, så kommunens energiforbrug bringes yderligere ned.

Vi står midt i en alvorlig energikrise, som berører os alle sammen. Som landets største kommune kan vi gøre en stor forskel og derfor igangsætter vi nu en omfattende indsats for at reducere kommunens energiforbrug mest muligt. Vi skruer ned for varmen i vores bygninger, mindsker udendørsbelysning, og opfordrer alle kommunens medarbejdere til at spare på strømmen, hvor de kan”
Sophie Hæstorp Andersen (S) Overborgmester og formand for Økonomiudvalget Siger hun og fortsætter:

Vi vil også rigtig gerne have alle københavnerne med. På kommunens sociale medier vil vi de kommende uger dele energisparetips: Spar på strømmen, skru ned for varmen, og begræns brugen af varmt vand. I fællesskab handler vi bedst på energikrisen, og det bliver nødvendigt at huske ekstra varmt tøj den kommende tid.
Sophie Hæstorp Andersen (S) Overborgmester og formand for Økonomiudvalget

Københavns Kommunes indsats for at nedbringe energiforbruget sker som et led i Energistyrelsens anbefalinger om at spare på energien i det offentlige. I Københavns Kommune er det den enkelte forvaltning, som er ansvarlig for den lokale implementering, og den er allerede godt i gang. Fra 6. oktober har kommunen skruet ned på 19 grader i alle ejendomme, hvor det er teknisk muligt og forsvarligt. Dog er Børne- og ungdomsforvaltningens institutioner endnu ikke skruet ned, da de endnu ikke har truffet endelig beslutning om implementeringen.

Foruden sænkningen af temperaturen, så begrænses al unødvendig ude- og inde-belysning på kommunens ejendomme, hvor det er muligt og hvor det er hensigtsmæssigt ift. trygheden. Der sættes også en omfattende intern kommunikationsindsats i gang over for kommunens ca. 45.000 medarbejdere, hvor alle opfordres til at spare på strømmen: fx sluk lyset, når lokalet forlades, sluk skærmen på computeren, når den ikke bruges, luk døren, når man forlader rummet og luft ud kortvarigt.

Beslutningen om at udrulle de omfattende energisparetiltag er netop blevet truffet på et møde i Københavns Kommune Økonomiudvalg den 27. september. Her blev det også besluttet, at Københavns Kommune løbende vil følge udviklingen i krisen og igangsætte nye tiltag om nødvendigt.

Fakta om energisparetiltag

  • Københavns Kommune er fuldt indstillet på at udrulle Energistyrelsens anbefalinger om at skrue ned for varmen til 19 grader – og det i alle kommunens bygninger, hvor det er teknisk muligt og forsvarligt. De fleste steder er varmen i de kommunale bygninger endnu ikke tændt, så derfor vil fyringssæsonen være kortere i år.  Når der tændes for varmen, vil den kun blive skruet op til 19 grader.
  • Der vil være lokationer, hvor kommunen ikke kan udrulle Energistyrelsens anbefalinger om at skrue varmen ned. Vuggestuer, plejehjem og institutioner for sårbare borgere. Museer hvis samlingen kræver en højere varmegrad.
  • Københavns Kommune har i en årrække overvåget energiforbruget på skoler, daginstitutioner og kulturhuse for at opnå energibesparelser og mindske CO2-udslip. Med den nye række af tiltag udvides indsatsen markant.
  • Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID) har udviklet energiovervågningssystemet i samarbejde i HOFOR. KEID startede med 100 pilotejendomme i 2015. Siden er der installeret energiovervågning på 600 kommunale ejendomme, bl.a. skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner, plejehjem og administrationsejendomme.

Kilde.