Dansk Erhverv er helt enig med Klimarådet i, at en høj, ensartet CO2-afgift skal være fundamentet i klimapolitikken, samt at der er behov for langt mere grøn strøm og grønnere fødevarer.

Foto: ABW

Klimarådet har i dag fremlagt Statusrapport 2022. Her understreges, at en grøn skattereform med en høj, ensartet CO2-afgift er den billigste vej til klimamålene. Samtidig peger Klimarådet på behovet for hurtigt at sende et klart prissignal for prisen på CO2 i 2030 til virksomheder og forbrugere. Det bakker Dansk Erhverv op om.

”I Dansk Erhverv har vi længe argumenteret for en ambitiøs grøn skattereform, som gør det dyrere at forurene og billigere at skabe vækst, velstand og nye arbejdspladser. Det er rigtig positivt, at Klimarådet, ligesom Ekspertgruppen for Grøn Skattereform, entydigt peger på en ensartet CO2-afgift som den billigste og mest effektive vej til klimaomstillingen. En grøn skattereform giver mest klima for pengene og mest innovation for klimaet,” siger markedschef for klima, energi og miljø i Dansk Erhverv Ulrich Bang.

Mere vind og sol og flere grønne fødevarer
I tråd med en lang række andre eksperter peger Klimarådet på, at Danmark i fremtiden vil mangle store mængder grøn strøm til elbiler, varmepumper grøn Power-to-X. Derfor anbefaler Klimarådet, at Danmark udbygger energikilder som landvind, havvind og sol massivt i de kommende år og fremrykker planlagte projekter som energiø Bornholm.

Derudover foreslår Klimarådet en forstærket indsats for grønne fødevarer. I tråd med tidligere forslag fra Dansk Erhverv foreslår Klimarådet helt konkret, at der indføres en officiel klimadatabase, et klimamærke og mål for klimavenlig mad i offentlige køkkener.

”Jeg er rigtig glad for, at Klimarådet siger klart og tydeligt, at vi skal skrue voldsomt op for VE-udbygningen på både land og til havs. I Dansk Erhverv vil vi f.eks. have mere fart på udviklingen af de danske energiøer. Det samme gælder nye, innovative grønne fødevarer, og det fokus er vi meget tilfredse med, at Klimarådet deler. Her har dansk erhvervsliv en unik position, som både kan skabe nye arbejdspladser og reducere de globale udledninger,” siger Ulrich Bang.

Kilde