Københavns Politi vil i sommerperioden have fokus på udfordringer med støj og høj musik i kredsens grønne åndehuller og langs havnefronten. Men politiet kan ikke løse problemerne alene – og opfordrer alle til at vise hensyn til hinanden. 

Foto ABW

Det gode sommervejr har for alvor ramt landet og samtidig er sommerferien lige rundt om hjørnet. Det vil formentlig få mange borgere til at rykke ud i kredsens attraktive områder i parker og langs havnen, hvilket erfaringsmæssigt kan give udfordringer med støj og høj musik. Københavns Politi er derfor særligt opmærksomme på de steder, hvor vi ved, at mange samles i godt vejr, og hvor der ofte er udfordringer med netop støj og høj musik.

”Det er forståeligt, at mange gerne vil nyde det gode vejr og hygge sig med musik – særligt nu efter en lang periode, hvor coronaen har lagt en alvorlig dæmper på festligheder og socialt samvær. Men vi har også forståelse for, at det er udfordrende med høj musik fra soundboxes for dem, der bor i byen og får ødelagt nattesøvnen. Derfor vil støj og høj musik være noget, vi kommer til at have stor fokus på den kommende tid,” siger ledende politiinspektør Peter Dahl.

Københavns Politis udgangspunkt er generelt dialogens vej, da det er vores erfaring, at de fleste lytter, når politiet beder dem om at skrue ned for musikken. Men er det ikke tilfældet, så får man en bøde og risikerer at få beslaglagt sit musikanlæg.

”Vi kommer til at holde skarpt øje med, at festerne i de grønne områder ikke stikker af. Både når vi kører almindelig patrulje, men i særdeleshed i forbindelse med målrettede indsatser. Det vil foregå på samme måde, som når vores færdselsafdeling har målrettede færdselsindsatser; overskrides reglerne, får man en bøde. Man kan derfor også komme ud for, at politiet springer advarslen over og udstikker en bøde i første hug,” siger Peter Dahl.

Ud over en øget opmærksomhed på byens udendørsarealer, har Københavns Politi også et ekstra fokus på de anmeldelser, som borgerne ringer til os med om støj og høj musik i det offentlige rum.

”Vi reagerer på anmeldelser i det omfang, vi har mulighed for det. Det vil dog altid indgå i en samlet prioritering af de opgaver, vi har i øjeblikket. Ofte har vi mulighed for at rykke ud, men står vi fx med en sag om alvorlig kriminalitet og en med en fest, hvor der bliver spillet for højt – så er det den første opgave, vi prioriterer,” siger ledende politiinspektør Peter Dahl, der understreger, at politiet ikke kan løse problemerne alene, og han opfordrer alle til at vise hensyn til hinanden.

Bredt samarbejde om udfordringer
Københavns Politi har ud over den patruljemæssige indsats også fokus på dialog om støjudfordringerne. Derfor sidder nærpolitiet for bordenden i dialogforaer med blandt andet kommune, grundejerforeninger og erhvervsdrivende i nogle af de mest støjudfordrede områder.

Og også i Københavns Kommune er der fokus på musik og støj i det offentlige rum. Kommunen har i år øget antallet af kommunale natteværter og har i samarbejde med Københavns Politi lavet en informationskampagne, hvor der appelleres til at udvise større hensyn borgere imellem.

Københavns Kommune har desuden skærpet støjreglerne i tre af de parker, hvor der erfaringsmæssigt er store udfordringer. Det drejer sig om Havneparken på Islands Brygge og i dele af Nørrebroparken og Fælledparken. Her er der opsat skilte om, at al elektronisk forstærket musik skal slukkes senest kl. 20 på hverdage samt søn- og helligdage og kl. 22 på fredage og lørdage. Det betyder dog ikke, at der i resten af byen er frit løb til at skrue op for volumeknappen.