I februar måned spurgte Vesterbro Lokaludvalg jer, om Enghave Plads er byens bedste? – Måske ja! Læs konklusionen på deres første undersøgelse af Enghave Plads. 

Foto Vesterbro Lokaludvalg

Efter flere år med metrobyggeri er Enghave Plads igen blevet åbnet op. I forbindelse med metrobryggeriet blev den åbne del af pladsen renoveret med nye bænke, cykelsti over pladsen og flere cykelstativer til pendlerne, der skal videre med metro eller bus. De vil gerne vide hvordan det nye byrum, som pladsen udgør, fungerer. Derfor spørger de i løbet af 2021 pladsens forskellige brugergrupper, hvordan de oplever den nye plads.

I februar måned sendte vi et spørgeskema ud til vores borgerpanel og inviterede pladsens naboer og andre beoboere på Vesterbro til at deltage via et link til undersøgelsen. Man kunne svare på spørgeskemaet i perioden 9.-24. februar. Det fik vi 1306 besvarelser på. En stor tak til alle, der har svaret og givet deres mening til kende.

Det mener I om Enghave Plads
Som udgangspunkt er mener Vesterbroerne, at Enghave Plads er en rigtig god plads, som bruges til rekreative formål, og der som udgangspunkt er tryg at færdes på. Dog er der også enighed om et par punkter, hvor der er plads til forbedringer.

Følende punkter gik igen i jeres besvarelser om Enghave Plads:

  • At Enghave Plads er blevet en rigtig god plads, Vesterbroerne er glade for
  • At pladsens primære funktion er rekreation og at være et grønt åndehul
  • At der generelt er trygt på Enghave Plads
  • At der er en udfordring med krydsende cyklister og skatere på hele pladsen
  • At det kunne være en idé med en ekstra cykelsti på tværs nede langs skaterbanen
  • At der er problemer, der hvor cykelstien rammer Istedgade vinkelret
  • At der er for mange cykelstativer, og at der mangler bænke – gerne med borde til, fx i stedet for cykelstativerne langs Istedgade
  • At der er for få skraldespande, eller at de skal tømmes oftere.
  • At pladsen omkring boldburet med fordel kunne opgraderes, da det er utrygt og ikke i brug.

Du kan læse den fulde rapport fra vores undersøgelse her: https://vesterbrolokaludvalg.kk.dk/artikel/borgerpanel

Det gør vi nu
Vi har nu gennemgået og samlet op på de mange gode besvarelser og dannet os et overblik, hvad vi kan gå videre med nu, og hvilke punkter der kræver yderligere tiltag, inden vi kan rykke på dem.

Dertil planlægger vi i løbet af året endnu tre inddragelses-runder, hvor vi særligt har fokus på skolebørnenes, pendlernes og cyklisternes brug af pladsen, så vi i vores samlede konklusion får alles behov og synspunkter med.

Med besvarelserne i baglommen går vi i dialog med de relevante forvaltninger om, hvad vi kan gøre for at gøre Enghave plads endnu bedre for jer på Vesterbro. Hvis der er behov for det, vil vi arbejde på at få lavet budgetnotater på nogle af pladsens udfordringer, så der ved næste års budgetforhandlinger, kan blive afsat midler til eventuelle udbedringer.

I forhold til skrald og manglende renhold på pladsen, afventer vi for nuværende, at der fra 1. april er kommet nye driftsfolk på opgaven. Vi følger selvfølgelig situationen og tæt og evaluerer løbende.

1000 tak igen til alle der har bidraget med besvarelser og til vores arbejde med at gøre Vesterbro endnu bedre for os alle.

Få flere nyheder på Vesterbros Lokaludvalgs hjemmeside her.