Blå cykelbaner, piktogrammer, nye skilte og omstilling af signalerne skal hjælpe cyklisterne til at færdes rigtigt i krydset ved Dybbølbro.

Da den ombyggede Dybbølsbro åbnede i efterårsferien med en ny dobbeltrettet cykelsti, blev den mødt med begejstring fra de mange cyklister, som nu har fået bedre plads på broen. I denne uge, hvor hverdagen er sat ind efter ferien, er der imidlertid opstået en del bekymring og kritik af den nye trafiksituation i den ende af broen, der vender ind mod Vesterbro. Dybbølsbro munder ud i et fembenet kryds ved Skelbækgade, Ingerslevsgade og Dybbølsgade, og især de cyklister, som skal igennem dette kryds og videre over Dybbølsbro, har haft svært ved at finde den rigtige måde at køre ind på den nye dobbeltrettede cykelsti over broen.

”Vi var godt klar over, at der kunne opstå nogle udfordringer med den valgte trafikløsning. Det fungerer godt i den anden ende af broen for cyklister, der skal over på Cykelslangen, og hvor der førhen har været en del problemer. Krydset på Vesterbrosiden er mere kompliceret, og her skal cyklisterne ikke længere køre lige ud over broen, som de har været vant til. Derfor vil det kræve en del tilvænning fra trafikanternes side, før det kommer til at glide,” siger centerchef Henriette Hall-Andersen fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Sammen med politiet har forvaltningen overvåget trafikafviklingen i morgenmyldretiden og har hjulpet cyklisterne til, hvordan de skal gebærde sig. Begge parter konstaterer, at den nye udformning af krydset er svær at aflæse for cyklisterne. Derfor sætter forvaltningen nu ind med flere forskellige tiltag i krydset, som skal hjælpe trafikanterne og reducere risikoen for færdselsuheld.

Der er opsat infotavler om den nye trafikale situation i Skelbækgade og på det sydlige hjørne af Ingerslevsgade/Dybbølsbro.
Der er etableret blå cykelbaner, så cyklisterne tydeligt kan se, hvor de skal køre.
Der kommer piktogrammer med cykelsymboler på vejbanen, hvor cyklerne skal køre, og symboler med cykling forbudt på den del af Dybbølsbro, der er forbeholdt biler.
Trafiksignalerne bliver justeret, så man opnår en bedre afvikling af cykeltrafikken, hvilket også vil være hensigtsmæssigt for fodgængere og bilister.
Der opsættes trafiktavle med cykelforbud på hjørnet af Ingerslevsgade/Dybbølsbro.
Forvaltningens trafikfolk overvåger fortsat trafikafviklingen i den kommende tid for at holde øje med, om cyklisterne vænner sig til den nye situation.
Forvaltningen og politiet vil om nogle uger evaluere effekten af de nye tiltag og vurdere, om der eventuelt er brug for flere tiltag.
Formålet med at udvide Dybbølsbro var, at kapaciteten for cyklister og fodgængere var tæt på at nå sin grænse. Der foregår i disse år en massiv udbygning af Vesterbro og området mellem Hovedbanegården og Sydhavn, og der er derfor udsigt til, at endnu flere cyklister fremover vil færdes i området. Der ventes således en yderligere stigning i cykeltrafikken på 25 procent frem mod 2034 i forhold til i dag. Ifølge de seneste trafiktællinger fra 2018 kører der i dag 21.000 cyklister og 7.000 biler dagligt på Dybbølsbro.

Teknik- og Miljøforvaltningen forudser allerede nu, at der kan blive nødvendigt at foretage flere justeringer af de trafikale forhold i området omkring Dybbølsbro de kommende år, blandt andet, når der kommer en ny fjernbusterminal, og når der bygges ny skole på hjørnet af Skelbækgade. Derfor vil der sandsynligvis være behov for, at man tilpasser infrastrukturen i takt med, at bydelen forandrer sig.

Se kortet der viser de nye tiltag ved Dybbølsbro lige her.