Fra sommeren 2021 bliver feriepasning lagt fast i ugerne 28, 29 og 30. Det har politikerne besluttet på opfordring fra ledere og forældre. Det bliver nemmere for forældre, ledere og medarbejdere i Københavns daginstitutioner og fritidstilbud at planlægge sommerferien. Det oplyses i en pressemeddelelse

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Fra sommeren 2021 skal feriepasningen foregå i de samme faste tre uger 28, 29 og 30 hver sommer. Det har politikerne i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg vedtaget enstemmigt på deres møde onsdag den 20. januar.

Beslutningen kommer på opfordring fra flere pædagogiske ledere og Københavns Forældreorganisation KFO. De har peget på, at det vil lette ferieplanlægningen for lederne og gøre ordningen med feriepasning mere gennemsigtig for forældrene, når det hvert år ligger fast, hvilke uger der er feriepasning.

Ugerne 28, 29 og 30 er valgt, fordi det er i disse uger, at der gennemsnitligt er færrest børn i institutionerne. I de fleste institutioner møder kun et sted mellem 20 og 5 procent af børnene op i disse uger.

Feriepasning består i at samle børn og personale på færre institutioner i ferieuger med meget lavt fremmøde af børn, så antallet af åbne institutioner bliver tilpasset antallet af børn.

Hidtil har institutionernes klynger eller netværk med inddragelse af forældrebestyrelserne selv besluttet, hvilke uger de vil afholde feriepasning.

Det betyder, at institutionerne har afholdt feriepasning i forskellige uger hen over sommeren. For forældre med børn i flere forskellige institutioner og for ansatte i københavnske institutioner med børn, kan det være en udfordring.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen siger: ”Ved at lægge ugerne for feriepasning fast, lytter vi til opfordringen fra ledere og forældre. Nu ved de, hvad de har at forholde sig til hver sommer. Det har været en ressourcekrævende opgave for nogle ledere og forældrebestyrelser i daginstitutioner og fritidstilbud at planlægge feriepasning fra år til år.”

Fakta om feriepasning

  • Feriepasning er, når Københavns institutioner på 0-11-års området i udvalgte ferieperioder samler børn og personale på færre matrikler, så antallet af åbne institutioner tilpasses antallet af børn.
  • Der er tilbud om pasning hele sommeren for alle børn. Enten i deres egen institution, eller en anden tæt på. Der er som udgangspunkt altid en voksen på arbejde fra barnets egen institution.
  • Formålet er at udnytte personaleressourcerne mere effektivt henover hele året. Feriepasning blev besluttet som en effektivisering af et bredt politisk flertal bag budgetaftalen for 2017.
  • Med feriepasning kan institutionerne samlet set spare penge på både rengøring og især løn til pædagogisk personale i ydertimerne af åbningstiden, fordi det er dyrt at have alle institutioner åbne i ydertimerne alle dage hele sommerferien, når der er meget få børn.
  • Den enkelte klynge eller netværk tilrettelægger selv i en dialog med forældrebestyrelsen, hvordan personaleressourcerne i øvrigt anvendes bedst muligt hen over året til gavn for børnene.