Der bliver længere mellem affaldskurvene nogle steder i København, men flere af kurvene bliver til gengæld større og med låg. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelse.

Foto: Jesper Thode Larsen, Byportalerne.dk

Med låg på flere af kurvene bliver til gengæld større og med låg, så det bliver sværere for fuglene at fiske affald op. Og i Indre By får affaldskapaciteten et gevaldigt løft. Den store udskiftning af hovedstadens udtjente affaldsspande er i gang.

Hver femte af de klassiske københavneraffaldskurve vil i løbet af i år og 2021 blive skiftet ud med en større, firkantet model ved navn pizzakurven. I alt 842 ud af hovedstadens godt 5400 affaldsspande blive taget ned og erstattet med 339 større affaldskurve.

Det er en grundig analyse fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommunes, der ligger til grund for beslutningen om at skifte så mange affaldsspande ud. Samtlige offentlige affaldskurve i hovedstaden er blevet gennemgået, og forvaltningen har vurderet, om hver enkelt skulle udskiftes med en større affaldskurv, og om den er placeret hensigtsmæssigt.

-Vi kigger ikke kun på, hvor affaldskurvene står, men også på, hvordan og hvor meget, de bliver brugt. Selvom der vil være færre affaldskurve i byen fremover, forventer jeg, at borgerne samlet set vil opleve, at det er nemmere at komme af med affaldet, og at de ikke så ofte møder en propfyldt affaldskurv – særligt i de dele af byen hvor affaldstrykket er størst, som fx Indre By og brokvartererne, fortæller enhedschef i Københavns Kommune Jakob Hjuler Tamsmark.

Plads til meget mere affald.
Alene i Indre By, hvor der er mest tryk på bylivet, vil 120 Københavnerkurve blive udskiftet med større affaldskurve. Denne 1:1 opgradering vil give bydelen markant mere plads til affald. Derudover vil der blive opsat 10 affaldscontainere, der hver kan rumme det samme som 10 Københavnerkurve. Også på de nye metroforpladser langs Cityringens nye stationer bliver der sat 28 større affaldskurve op, som også er med til at øge byens samlede affaldskapacitet.

Det er politikerne i Teknik- og Miljøudvalget, der har godkendt udskiftningen, efter at en analyse fra eksterne konsulenter har påpeget, at forvaltningen kan arbejde mere omkostningseffektivt bl.a. ved at have et større fokus på de lokale behov for affaldskurve og tømningen af dem. Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningens beregninger kan kommunen årligt spare ca. 2,3 mio. kr. på denne udskiftning af affaldskurve, der vil betyde, at der med udgangen af 2021 er 9% færre affaldskurve i København. Til gengæld vil den samlede affaldskapacitet være forøget med 7 procent.

De nye affaldskurve har flere fordele sammenlignet med den klassiske københavnerkurv. Dels er overdækkede, så fugle får sværere ved at pille affald op af kurvene. Erfaringen viser, at overdækkede kurve fremstår renere og kræver færre afvaskninger. Og så kan de større kurve tømmes v.h.a. maskiner, hvilket er en stor hånd til arbejdsmiljøet for de medarbejdere, som tømmer dem.

Når Teknik- og Miljøforvaltningen er i hus med udskiftningen af de mange affaldsspande, vil Teknik- og Miljøforvaltningen undersøge, hvor rent der er, og om affaldskurvene står mest hensigtsmæssigt. Det er et løbende arbejde, da brugen af byen ændrer sig hele tiden.