Lokalplantillægget vil muliggøre metrostation på Enghave Brygge ved at justere bebyggelsesplanen for området. Det oplyses i en pressemeddelelse på HØRINGSPORTAL FOR Københavns Kommune

Lokalplantillægget skal ved justering af de planlagte bebyggelser for området frigive plads til en metrostation og metroplads på det sydlige Enghave Brygge. Kommunen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljørapport ifm. høringen. Høringsfrist er 13.november.

Hent lokalplanforslag Enghave Brygge tillæg 3 som PDF (12 mb)

Foto: HØRINGSPORTAL FOR
Københavns Kommune