Nu er der igen mulighed for at søge, eller genansøge om at blive et af Københavns små storbyteatre.

Der skal nu vælges nye små storbyteatre for perioden 2021–2024. Støtten til de små storbyteatre er en ordning, hvor staten og kommunen tilsammen giver tilskud til en række københavnske teatre. Disse teatre skal være med til at sikre en bred vifte af scenekunsttilbud af høj kunstnerisk kvalitet, der bidrager til et mangfoldigt og eksperimenterende københavnsk teatermiljø, som kan tiltrække kunstnere og besøgende fra hele verden.

Som lille storbyteater modtager teatret et fast tilskud til teaterdrift over en fireårig periode. De nuværende 12 små storbyteatre modtager hver tilskud mellem 1 og 6 mio. kr. årligt. Ordningen finansieres af Københavns Kommune og af staten.

Hvem kan ansøge.
Forudsætningen for at blive lille storbyteater er, at teateret udøver professionel teatervirksomhed med hjemsted i Københavns Kommune.

Proces og principper for valg af små storbyteatre.
Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget 9 principper, der ligger til grund for udvælgelsen af teatrene. Se mere om principperne, tidsplan og vejledning til ansøgningen på siden om små storbyteatre.

Vejledning.
Oversigt over hvad ansøgningen skal indeholde kan også hentes på siden om små storbyteatre. Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at ringe eller sende en mail til Line Nissen på tlf.: 30 55 86 22, eller mail: e97y@kk.dk

Ansøgningsfrist.
Ansøgningsfristen er den 20. november 2019. Ansøgningen sendes via mail i pdf-format til følgende mailadresse: e97y@kk.dk

Læs mere her.