En opgørelse over beskæftigede på de regionale sygehuse viser en markant stigning i antallet af ansatte de seneste tre år. Stigningen kommer efter flere år, hvor det samlede antal af ansatte har været faldende.

Foto ABW

Antallet af ansatte på sygehusene i Danmark er fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2022 steget med mere end 10.000 årsværk. Stigningen er sket i en række personalegrupper, herunder social- og sundhedsassistenter, læger, fysio- og ergoterapeuter og bioanalytikere, beskæftiget på offentlige sygehuse. Stigningen skal til dels ses i sammenhæng med indsatsen i sundhedsvæsenet under COVID-19.

Ud af de i alt 10.461 årsværk er der blandt andet 1.583 flere læger og 702 flere social- og sundhedsassistenter, og i alt er 7.221 årsværk sundhedsfagligt personale.

Sundhedsminister Magnus Heunicke:

Det er selvfølgelig meget positivt, at vi ser en stigning på over 10.000 flere ansatte på sygehusene. Vi har stadig store udfordringer med rekruttering og fastholdelse, men samtidig viser tallene, at sygehusene har formået at tiltrække mere personale inden for en række faggrupper de seneste år. Vi kan være forsigtigt optimistiske. Og nu skal Robusthedskommissionen så i gang med at arbejde for, at endnu flere har lyst til gøre karriere i sundhedsvæsenet, og at dem, som allerede er der, har mod på at blive.

I de foregående fire år fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2019 faldt antallet af årsværk med i alt 659. Fx faldt antallet af social- og sundhedsassistenter med 2.800 årsværk.

Notat om udviklingen i antal ansatte på offentlige sygehuse kan ses her.

De bagvedliggende tal kan findes på eSundhed.dk her.

Kilde.