Fra 1. januar 2021 ændrer Københavns Kommune åbningstiderne i 29 københavnske daginstitutioner. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Københavns kommune vil fremover målrette tilbuddet om pasning uden for normal åbningstid til familier med skiftende arbejdstider. Det er nemlig ikke tilfældet i dag, hvor 29 københavnske daginstitutioner har udvidet åbningstid.

En stikprøveundersøgelse foretaget blandt de 29 institutioner i november 2019 viste, at der i gennemsnit var tjekket 2,7 børn ind mellem kl. 6-7, og 1,2 børn mellem kl. 17-18 pr. dag. Man bruger altså forholdsvis mange ressourcer på at holde åbent set i forhold til hvor stort behovet er.

Fremover samler man familier med samme behov i samme institution. De ti institutioner, der fremover vil tilbyde udvidet åbningstid, er valgt ud fra geografisk placering (en i hver bydel), så alle familier med behov har et pasningstilbud i nærheden af familiens bopæl.

De ti institutioner får til gengæld tydeligt længere åbent end de resterende institutioner – 60 timer om ugen. Samtidig skal tilbuddet markedsføres mere målrettet hos pladsanvisningen og på hjemmesiden, så forældre med behov for pasning uden for normal åbningstid får bedre muligheder for at søge plads i de institutioner, der har længe åbent.

De resterende institutioner, der pt tilbyder udvidet åbningstid, får fra 1. januar 2021 normal åbningstid. Berørte forældre skal i den kommende tid melde ønsker om pasning ind til forvaltningen. Forvaltningen vil herefter i videst muligt omfang forsøge at matche forældrenes behov – fx ved at tilbyde plads i en anden institution med udvidet åbningstid eller en kombinationsplads, hvor barnet passes privat i ydertidspunkterne.

Baggrund for ændringen
Børne- og Ungdomsudvalget træffer hvert år beslutning om en række effektiviseringer for at frigøre ressourcer til det stadigt voksende antal københavnere. Beslutningen om en ny model for udvidet åbningstid er en del af effektiviseringerne til budget 2021.

Budgettet blev vedtaget i Borgerrepræsentationen d. 1. oktober 2020 og den endelige udmøntning af effektiviseringen om udvidet åbningstid blev vedtaget på Børne- og Ungdomsudvalgets møde 4. november 2020.

Spørgsmål og svar om ændrede åbningstider

Del på sociale medier