ZTRONG
Priorgade 6B
4200 Slagelse

Tlf. 23 88 55 00

Facebook

LinkedIn

Website

Udvid din horisont som leder

Protreptik er et filosofisk dialogorienteret samtaleredskab. Det gør dig klogere på dine egne og fællesskabets værdier. Protreptik blev brugt til at skabe visdomsfulde ledere for mere end 2.500 år siden.

På protreptikeruddannelsen tilegner du dig evnen til at udøve protreptik og vil intensivt arbejde med forskellige praktiske øvelser både individuelt og gruppedynamisk. Du udvikler dine ledelseskompetencer og kommunikative evner.

ZTRONG tilbyder coaching som virksomhedsordning. Med virksomhedsordningen kan din virksomhed reagere hurtigt, hvis der er tegn på stress og konflikter. På den måde tager I hånd om medarbejderne og undgår langtidssygemeldinger, opsigelser m.m.

Du kan

fastholde ledere og medarbejdere
nå frem til hurtigere afklaring
forebygge sygefravær
øge trivslen på arbejdspladsen

Hvad enten du arbejder med ledelse eller blot interesserer dig for filosofi eller coaching, kan arbejdet med protreptik hjælpe dig til at lære dig selv og dine værdier bedre at kende. Dermed får du også mulighed for at blive et mere helstøbt og autentisk menneske – både i dit arbejds- og privatliv.

Hvad er protektik?

Ordet protreptik kommer fra det oldgræske protreptikos, der er dannet af pro- og trepein, som betyder at ”vende sig om mod” eller at ”dreje sig mod”.

I den protreptiske samtale holdes spejlet op, og vi får den anden til at se sig selv og sine værdier. Man konfronteres med sig selv og ’tvinges’ til at forholde sig til sig selv, og den man er.

Hvad kan jeg med proteknik?

Under den protreptiske uddannelse vil du erhverve et metodestærkt samtaleredskab, som får den anden til at reflektere og erkende på et dybere niveau.

Du vil kunne bruge det i forhold til dine medarbejdere, dine ledelseskollegaer og dig selv. På uddannelsen klædes du på med værktøjer, så du kan udøve protreptik individuelt og i grupper.

Hvorfor er proteknik vigtigt?

Fordi det gavner kollegaer, organisationen og lederskabet. Det handler om en nærværende tilstedeværelse i samtalen. Vi skal beslutte, men det er også vigtigt at skabe et rum til refleksion, der hvor vi i fællesskabet bliver klogere på hinanden.

Det har en betydning for de beslutninger som i sidste ende skal træffes med større kløgt.

 

sølvpartner