En ny rapport fra VIVE slår fast, at der er stor tilfredshed med Jobcenter København blandt udsatte ledige. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) glæder sig over, at et målrettet arbejde bærer frugt.

Der er generel stor tilfredshed blandt udsatte ledige med, hvordan de bliver hjulpet på københavnske jobcentre. Det slår en ny undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for Velfærd, VIVE, fast. Og de gode resultater glæder beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

“Københavns Kommune har tidligere fået meget kritik for vores behandling af udsatte ledige, Men siden jeg trådte til i 2018, har vi arbejdet målrettet med at genskabe tilliden til de københavnske jobcentre, hvor vores fælles mål er at hjælpe de ledige bedst muligt videre i livet. Jeg er glad for, at vi kan se, at der nu er generel tilfredshed hos de ledige københavnere med vores indsats,” siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Undersøgelsen måler bl.a. på oplevelsen af seneste samtale, inddragelse, tillid og den generelle oplevelse med jobcentret. Her viser det sig, at 77 procent af borgerne enten føler sig meget godt eller godt behandlet. Samtidig er 86 procent enten meget tilfredse eller tilfredse med deres seneste samtale i jobcenteret.

Målrettet indsats siden 2018.
Siden 2018 har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, med Cecilia Lonning-Skovgaard i spidsen, først vedtaget en handleplan, så kom der penge til, at en række sagsbehandlere kunne sidde med færre sager, og sideløbende er den årlige tildeling af førtidspensioner mere end fordoblet i forhold til tidligere.

Samtidig er det også lykkes at hjælpe mange langtidsledige kontanthjælpsmodtagere i arbejde bl.a. via. det landsdækkende projekt Flere Skal Med. Den udvikling, der er sket i Københavns jobcentre, bliver beskrevet gennem brugernes oplevelser. I undersøgelsen står bl.a.: “Flere af de borgere, der har været i jobcentret i flere år fortæller, at de tidligere har været meget utilfredse med jobcentret, men at de nu har fået en mere positiv oplevelse. En borger siger eksempelvis, at det sidste år har været “fantastisk”, men at det inden da var meget anderledes. En anden borger, der er meget tilfreds i dag siger, at det for fem år siden var “meget dårligt.”

Undersøgelsen skal også laves i 2020 og 2021, så den løbende udvikling bliver tydeliggjort. Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard håber, at de gode takter fortsætter. “Vi skal fortsætte det gode arbejde for at hjælpe endnu flere med at finde deres rigtige spor i livet. Her er det vigtigt forsat at styrke tilliden til de københavnske jobcentre blandt de udsatte ledige, så de føler sig hjulpet bedst muligt,” siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Fakta:
I løbet af foråret 2019 gennemførte VIVE 186 interview med udsatte ledige, som har fysiske og psykiske problemer, på fire københavnske jobcentre.
Undersøgelsen består af syv spørgsmål, der besvares på en skala fra 1-5. Skalaspørgsmålene gør det muligt at følge en udvikling i målgruppens oplevelse med Jobcenter København over tid.
Undersøgelsen måler på kategorierne: den gode samtale, generel oplevelse med jobcentret, inddragelse, tillid, information, fremdrift og borgernes bidrag.

Undersøgelsen kan hentes via www.vive.dk